Trang chủ Lớp 8 Lịch sử lớp 8 Nêu tên những tác giả và tác phẩm tiêu biểu trong các...

Nêu tên những tác giả và tác phẩm tiêu biểu trong các thế kỉ XVIII – XIX...

Nêu tên những tác giả và tác phẩm tiêu biểu trong các thế kỉ XVIII – XIX – Bài 8. Sự phát triển của kĩ thuật khoa học văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII- XIX

* Trong lĩnh vực tư tưởng, văn học:

– Ở Pháp: các nhà tư tưởng như Vôn-te, Mông-te-xki-ơ, Rút-xô, nhà thơ Ban-dắc với “Tấn trò đời”, “Vỡ mộng”, “Trời không có mắt”,…

– Ở Đức: Gớt với “Gặp gỡ và chia li”, “Khúc hát tháng năm”,…

– Ở Anh: nhà thơ Bai-rơn, Thác-cơ-rê, Đích-ken,…

Quảng cáo

– Ở Nga: Lép Tôn-xtôi với “Chiến tranh và hòa bình”, “Phục sinh”,…

* Trong lĩnh vực âm nhạc:

– Nhiều tên tuổi thiên tài như: Mô-da (Áo) với những bản concerto dành cho piano, Bét-tô-ven (Đức) với hàng loạt các bản giao hưởng nổi tiếng thế giới, Sô-panh (Ba Lan), Trai-cốp-xki (Nga) với “Hồ thiên nga”, “Người đẹp ngủ trong rừng”…

* Trong hội họa:            

– Ở Pháp: Đa-vít, Đơ-la-croa, Cuốc-bê,…

– Ở Tây Ban Nha: Gôi-a

Quảng cáo