Lịch sử lớp 8

Trang chủ Lớp 8 Lịch sử lớp 8
Để học tốt Lịch sử lớp 8, Giải bài tập, trả lời câu hỏi Sách giáo khoa Sử 8

LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

Chương 1. THỜI XÁC LẬP CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN (Từ giữa thế kỉ XVI đến nửa sau thế kỉ XIX) Chương 2. CÁC NƯỚC ÂU - MĨ CUỐI THẾ KỈ XIX - ĐẦU THẾ KỈ XX Chương 3. CHÂU Á THẾ KỈ XVIII - ĐẦU THẾ KỈ XX Chương 4. CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 - 1918)

LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)

Chương 1. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ
Chương 2. CHÂU ÂU VÀ NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939) Chương 3. CHÂU Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939) Chương 4. CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 - 1945) Chương 5. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC - KĨ THUẬT VÀ VĂN HÓA THẾ GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỈ XX

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1918

Chương I. CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP TỪ NĂM 1858 ĐẾN CUỐI THẾ KỈ XIX Chương II. XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918

Bài 1 trang 113 SGK Sử 8, Trong số các sự kiện lịch sử từ năm 1917 đến năm...

Bài 23. Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm1945) – Bài 1 trang 113 SGK Lịch sử lớp

Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật thế giới nửa đầu thế kỉ XX, Bước vào thế...

Bài 22. Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX – Sự phát triển

Nền văn hóa Xô Viết hình thành và phát triển, Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga năm...

Bài 22. Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX – Nền văn hóa

Bài 1 – Trang 108 – SGK Sử 8, Vì sao chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ...

Bài 21. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) – Bài 1 – Trang 108 – SGK Lịch sử 8. Vì sao chiến

Bài 2 – Trang 108 – SGK Sử 8, Lập niên biểu về những sự kiện chính của chiến...

Bài 21. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) – Bài 2 – Trang 108 – SGK Lịch sử 8. Lập niên biểu

Câu hỏi 1 – Mục III – Tiết học 21 – Trang 108 – SGK Sử 8, Qua các...

Bài 21. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) – Câu hỏi 1 – Mục III – Tiết học 21 – Trang 108

Câu hỏi 1 – Mục I – Tiết học 21 – Trang 105 – SGK Sử 8, Quan sát...

Bài 21. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) – Câu hỏi 1 – Mục I – Tiết học 21 – Trang 105

Câu hỏi 1 – Mục II – Tiết học 21 – Trang 105 – Sử 8, Nêu diễn biến...

Bài 21. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) – Câu hỏi 1 – Mục II – Tiết học 21 – Trang 105

Câu hỏi 2 – Mục II – Tiết học 21 – Trang 108 – Sử 8, Liên Xô có...

Bài 21. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) – Câu hỏi 2 – Mục II – Tiết học 21 – Trang 108

Quân Đồng minh phản công, chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc (từ đầu năm 1943 đến tháng...

Bài 21. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) – Quân Đồng minh phản công, chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc

Luyện tập

Bài 38.15 Trang 54 SBT Hóa 8: Cho 60,5 g hỗn hợp gồm hai kim loại kẽm Zn và sắt Fe tác dụng hết...
Cho 60,5 g hỗn hợp gồm hai kim loại kẽm Zn và sắt Fe tác dụng hết với dung dịch axit clohiđric. Thành phần...
Bài 3 – Trang 57 – SGK Địa 8, Quan sát hình 16.1 (SGK trang 56), cho biết khu vực Đông Nam Á có...
Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á - Bài 3 - Trang 57 - SGK Địa lí 8. Quan sát hình 16.1...
Bài C1 trang 17 vật lí lớp 8, Hãy kể tên và biểu diễn các lực tác dụng lên quyển sách…
- Bài C1 trang 17 sgk vật lí lớp 8. Hãy kể tên và biểu diễn các lực tác dụng lên quyển sách......