Lịch sử lớp 8

Trang chủ Lớp 8 Lịch sử lớp 8
Để học tốt Lịch sử lớp 8, Giải bài tập, trả lời câu hỏi Sách giáo khoa Sử 8

LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

Chương 1. THỜI XÁC LẬP CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN (Từ giữa thế kỉ XVI đến nửa sau thế kỉ XIX) Chương 2. CÁC NƯỚC ÂU - MĨ CUỐI THẾ KỈ XIX - ĐẦU THẾ KỈ XX Chương 3. CHÂU Á THẾ KỈ XVIII - ĐẦU THẾ KỈ XX Chương 4. CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 - 1918)

LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)

Chương 1. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ
Chương 2. CHÂU ÂU VÀ NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939) Chương 3. CHÂU Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939) Chương 4. CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 - 1945) Chương 5. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC - KĨ THUẬT VÀ VĂN HÓA THẾ GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỈ XX

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1918

Chương I. CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP TỪ NĂM 1858 ĐẾN CUỐI THẾ KỈ XIX Chương II. XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918
Vì sao chế độ cộng hòa ở Anh lại được thay bằng chế độ quân chủ lập hiến?
– Tuy nhiên, để bảo vệ quyền lợi của mình, tư sản và quý tộc mới đã trao trọng trách cho Crôm-oen với tước Bảo hộ công. Nền độc tài quân sự được thiết lập (năm 1653).
Em có nhận xét gì về ‘Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền’? (tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII)
Sau thắng lợi của CMTS Pháp 1789, giai cấp tư sản lên nắm quyền thành lập chế độ quân chủ lập hiến và thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền (8/1789).

Quảng cáo
Quan sát lược đồ, kết hợp với bản đồ thế giới và các kiến thức đã học, ghi tên các thuộc địa của Anh,...
– Thuộc địa của Anh: Niu Di-lân, O-xtrat-li-a, Ấn Độ, Ai Cập, xu-đăng, Nam Phi, Ca-na-đa,..

Luyện tập

Bài 22.6 trang 60 SBT Lý 8: Hãy dùng sự tương tự này để giải thích hiện tượng xảy ra khi thả một
Hãy dùng sự tương tự này để giải thích hiện tượng xảy ra khi thả một miếng đồng được nung nóng vào một cốc...
Thử tài bạn trang 145(2) Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1, Gọi tên các đa giác sau:
1. Khái niệm về đa giác - Thử tài bạn trang 145(2) Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1. Giải bài tập...
Bài Tập 4 trang 75 SBT Sử 8: Trình bày nguyên nhân dẫn đến chiến tranh thế giới thứ hai
Trình bày nguyên nhân dẫn đến chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945). Bài Tập 4 trang 75 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử...
Soạn bài Từ tượng hình, từ tượng thanh Văn 8 tập 1: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 36 Văn...
Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 36 SBT Ngữ văn 8 tập 1. Viết một đoạn văn, đoạn thơ ngắn,...
Câu 11 trang 26 Sách bài tập Toán 8 tập 1: Hãy tìm cặp phân thức như thế với mẫu thức là đa thức...
Hãy tìm cặp phân thức như thế với mẫu thức là đa thức có bậc thấp nhất.. Câu 11 trang 26 Sách bài tập...