Lịch sử lớp 8

Trang chủ Lớp 8 Lịch sử lớp 8
Để học tốt Lịch sử lớp 8, Giải bài tập, trả lời câu hỏi Sách giáo khoa Sử 8

LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

Chương 1. THỜI XÁC LẬP CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN (Từ giữa thế kỉ XVI đến nửa sau thế kỉ XIX) Chương 2. CÁC NƯỚC ÂU - MĨ CUỐI THẾ KỈ XIX - ĐẦU THẾ KỈ XX Chương 3. CHÂU Á THẾ KỈ XVIII - ĐẦU THẾ KỈ XX Chương 4. CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 - 1918)

LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)

Chương 1. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ
Chương 2. CHÂU ÂU VÀ NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939) Chương 3. CHÂU Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939) Chương 4. CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 - 1945) Chương 5. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC - KĨ THUẬT VÀ VĂN HÓA THẾ GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỈ XX

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1918

Chương I. CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP TỪ NĂM 1858 ĐẾN CUỐI THẾ KỈ XIX Chương II. XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918
Vì sao chế độ cộng hòa ở Anh lại được thay bằng chế độ quân chủ lập hiến?
– Tuy nhiên, để bảo vệ quyền lợi của mình, tư sản và quý tộc mới đã trao trọng trách cho Crôm-oen với tước Bảo hộ công. Nền độc tài quân sự được thiết lập (năm 1653).
Em có nhận xét gì về ‘Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền’? (tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII)
Sau thắng lợi của CMTS Pháp 1789, giai cấp tư sản lên nắm quyền thành lập chế độ quân chủ lập hiến và thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền (8/1789).
Em hiểu như thế nào về câu nói: Thắng lợi của giai cấp tư sản có nghĩa là thắng lợi của chế độ xã...
Về ý nghĩa của Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII, Các Mác viết: “Thắng lợi của giai cấp tư sản có nghĩa là thắng lợi của chế độ xã hội mới, thắng lợi của chế độ tư hữu tư bản chủ n
Quảng cáo


Quan sát lược đồ, kết hợp với bản đồ thế giới và các kiến thức đã học, ghi tên các thuộc địa của Anh,...
– Thuộc địa của Anh: Niu Di-lân, O-xtrat-li-a, Ấn Độ, Ai Cập, xu-đăng, Nam Phi, Ca-na-đa,…

Luyện tập

Câu hỏi 3 – Mục II – Tiết học 20 – Trang 102 – SGK Sử 8, Em có nhận xét gì về phong...
Bài 20. Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á (1918 - 1939) - Câu hỏi 3 - Mục II - Tiết học...
Bài tập 15 trang 90 Tài liệu dạy & học Toán 8 tập 2:Tính chiều rộng AB của khúc sông trong hình a.
Bài tập - Chủ đề 2 : Tam giác đồng dạng và ứng dụng - Bài tập 15 trang 90 Tài liệu dạy –...
Bài 2 trang 99 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1: Cách 1:
Bài 2 trang 99 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1. Khí butan (C4H10) có trong thành phần khí mỏ dầu....
Bài 14 trang 13 sgk Toán 8 tập 2, Số nào trong ba số -1; 2 và -3 nghiệm đúng mỗi phương trình sau
Số nào trong ba số -1; 2 và -3 nghiệm đúng mỗi phương trình sau. Bài 14 trang 13 sgk toán 8 tập 2...
Những điểm nào thể hiện sự hạn chế của Hiến pháp 1787 của Mĩ?
Bài 1. Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên - Những điểm nào thể hiện sự hạn chế của Hiến pháp 1787 của...