Lịch sử lớp 8

Trang chủ Lớp 8 Lịch sử lớp 8
Để học tốt Lịch sử lớp 8, Giải bài tập, trả lời câu hỏi Sách giáo khoa Sử 8

LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

Chương 1. THỜI XÁC LẬP CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN (Từ giữa thế kỉ XVI đến nửa sau thế kỉ XIX) Chương 2. CÁC NƯỚC ÂU - MĨ CUỐI THẾ KỈ XIX - ĐẦU THẾ KỈ XX Chương 3. CHÂU Á THẾ KỈ XVIII - ĐẦU THẾ KỈ XX Chương 4. CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 - 1918)

LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)

Chương 1. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ
Chương 2. CHÂU ÂU VÀ NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939) Chương 3. CHÂU Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939) Chương 4. CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 - 1945) Chương 5. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC - KĨ THUẬT VÀ VĂN HÓA THẾ GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỈ XX

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1918

Chương I. CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP TỪ NĂM 1858 ĐẾN CUỐI THẾ KỈ XIX Chương II. XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918

Vì sao chế độ cộng hòa ở Anh lại được thay bằng chế độ quân chủ lập hiến?

Bài 1. Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên – Vì sao chế độ cộng hòa ở Anh lại được thay bằng chế độ

Em có nhận xét gì về ‘Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền’? (tư sản Pháp cuối thế kỉ...

Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII – Qua những điều trên, em có nhận xét gì về “Tuyên ngôn Nhân

Em hiểu như thế nào về câu nói: Thắng lợi của giai cấp tư sản có nghĩa là thắng...

Bài 1. Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên – Em hiểu như thế nào về câu nói trên của Mác?. Câu nói trên

Những điểm nào thể hiện sự hạn chế của Hiến pháp 1787 của Mĩ?

Bài 1. Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên – Những điểm nào thể hiện sự hạn chế của Hiến pháp 1787 của Mĩ?

Thái độ của “Chính phủ vệ quốc” và của nhân dân Pháp trước tình hình đất nước sau ngày...

Bài 5. Công xã Pa- ri 1871 – Thái độ của “Chính phủ vệ quốc” và của nhân dân Pháp trước tình hình đất nước

Quan sát hình 32, em hãy cho biết quyền lực của các tổ chức độc quyền ở Mĩ được...

Quan sát hình 32, em hãy cho biết quyền lực của các tổ chức độc quyền ở Mĩ được thể hiện như thế nào?. Quan

Quan sát lược đồ, kết hợp với bản đồ thế giới và các kiến thức đã học, ghi tên...

Bài 6. Các nước Anh Pháp Đức Mĩ cuối thế kỉ XIX- Đầu thế kỉ XX – Quan sát lược đồ, kết hợp với bản

Nêu tên những tác giả và tác phẩm tiêu biểu trong các thế kỉ XVIII – XIX

Nêu tên những tác giả và tác phẩm tiêu biểu trong các thế kỉ XVIII – XIX – Bài 8. Sự phát triển của kĩ thuật

Lập bảng thống kê những thành tựu chủ yếu của kĩ thuật, khoa học, văn học, nghệ thuật trong...

Bài 8. Sự phát triển của kĩ thuật khoa học văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII- XIX – Lập bảng thống kê những

Bài 1 trang 113 SGK Sử 8, Trong số các sự kiện lịch sử từ năm 1917 đến năm...

Bài 23. Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm1945) – Bài 1 trang 113 SGK Lịch sử lớp

Luyện tập

Thuyết minh về một phương pháp ( cách làm ), Muốn giới thiệu một phương pháp, người thuyết minh (viết văn bản) phải tìm...
Văn Thuyết Minh lớp 8 - Thuyết minh về một phương pháp ( cách làm ). Muốn giới thiệu một phương pháp, người thuyết...
Bài Tập 4 trang 26 Sách bài Tập (SBT) Sử 8: Giải ô chữ : Một số nhân vật và sự kiện tiêu biểu...
Giải ô chữ : Một số nhân vật và sự kiện tiêu biểu ở các nước Âu –Mĩ thế kỉ XVIII- đầu thế kỉ...
Câu 1, câu 2 trang 173 sgk sinh lớp 8: VỆ SINH HỆ THẦN KINH
Câu 1, câu 2 trang 173 sgk sinh lớp 8: VỆ SINH HỆ THẦN KINH. Câu 1. Nêu rõ ý nghĩa sinh học của...