Lịch sử lớp 8 (sách cũ)

Trang chủ Lớp 8 Lịch sử lớp 8 (sách cũ)

Bạn đang xem bài tập, chương trình học môn Lịch sử lớp 8 (sách cũ). Vui lòng chọn môn học sách mới cần xem dưới đây:

Để học tốt Lịch sử lớp 8, Giải bài tập, trả lời câu hỏi Sách giáo khoa Sử 8

LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

Chương 1. THỜI XÁC LẬP CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN (Từ giữa thế kỉ XVI đến nửa sau thế kỉ XIX) Chương 2. CÁC NƯỚC ÂU - MĨ CUỐI THẾ KỈ XIX - ĐẦU THẾ KỈ XX Chương 3. CHÂU Á THẾ KỈ XVIII - ĐẦU THẾ KỈ XX Chương 4. CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 - 1918)

LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)

Chương 1. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ
Chương 2. CHÂU ÂU VÀ NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939) Chương 3. CHÂU Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939) Chương 4. CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 - 1945) Chương 5. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC - KĨ THUẬT VÀ VĂN HÓA THẾ GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỈ XX

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1918

Chương I. CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP TỪ NĂM 1858 ĐẾN CUỐI THẾ KỈ XIX Chương II. XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918
Quan sát lược đồ, lập bảng thống kê các quốc gia tư sản ở khu vực Mĩ Latinh theo thứ tự niên đại thành...
Quan sát lược đồ, lập bảng thống kê các quốc gia tư sản ở khu vực Mĩ Latinh theo thứ tự niên đại...
Vì sao chế độ cộng hòa ở Anh lại được thay bằng chế độ quân chủ lập hiến?
Bài 1. Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên – Vì sao chế độ cộng hòa ở Anh lại được thay bằng...
Em có nhận xét gì về ‘Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền’? (tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII)
Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII – Qua những điều trên, em có nhận xét gì về “Tuyên...
Em hiểu như thế nào về câu nói: Thắng lợi của giai cấp tư sản có nghĩa là thắng lợi của chế độ xã...
Bài 1. Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên – Em hiểu như thế nào về câu nói trên của Mác?. Câu...
Những điểm nào thể hiện sự hạn chế của Hiến pháp 1787 của Mĩ?
Bài 1. Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên – Những điểm nào thể hiện sự hạn chế của Hiến pháp 1787...
Thái độ của “Chính phủ vệ quốc” và của nhân dân Pháp trước tình hình đất nước sau ngày 4-9-1870 như thế nào?
Bài 5. Công xã Pa- ri 1871 – Thái độ của “Chính phủ vệ quốc” và của nhân dân Pháp trước tình hình...
Quan sát hình 32, em hãy cho biết quyền lực của các tổ chức độc quyền ở Mĩ được thể hiện như thế nào?
Quan sát hình 32, em hãy cho biết quyền lực của các tổ chức độc quyền ở Mĩ được thể hiện như thế...
Quan sát lược đồ, kết hợp với bản đồ thế giới và các kiến thức đã học, ghi tên các thuộc địa của Anh,...
Bài 6. Các nước Anh Pháp Đức Mĩ cuối thế kỉ XIX- Đầu thế kỉ XX – Quan sát lược đồ, kết hợp...
Nêu tên những tác giả và tác phẩm tiêu biểu trong các thế kỉ XVIII – XIX
Nêu tên những tác giả và tác phẩm tiêu biểu trong các thế kỉ XVIII – XIX – Bài 8. Sự phát triển của...
Lập bảng thống kê những thành tựu chủ yếu của kỹ thuật, khoa học, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII –...
Bài 8. Sự phát triển của kỹ thuật khoa học văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII- XIX – Lập bảng thống...

Mới cập nhật

Phần (1) và (2) của bài viết nhắc lại lịch sử nhằm mục đích gì?
Đọc kĩ phần 1, 2 của văn bản. Trả lời Câu 2 trang 49, SBT Ngữ văn 8 Cánh diều, tập 1 - Bài...
Hãy trình bày hoàn cảnh ra đời của bài viết Nước Việt Nam ta nhỏ hay không nhỏ? và cho biết: Bài nghị luận...
Dựa vào phần chuẩn bị trong SGK để trả lời câu hỏi. Giải và trình bày phương pháp giải Câu 1 trang 49, SBT...
Qua hai văn bản Chiếu dời đô và Hịch tướng sĩ, em hãy nêu lên sự giống nhau và khác nhau giữa hai thể...
Dựa vào kiến thức đã học để so sánh hai thể loại. Lời giải bài tập, câu hỏi Câu 7 trang 48, SBT Ngữ...
Tại sao có thể nói sự kiện dời đô của Lý Công Uẩn đã “đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử...
Trả lời theo ý hiểu. Lời giải bài tập, câu hỏi Câu 6 trang 48, SBT Ngữ văn 8 Cánh diều, tập 1 -...
Văn bản Chiếu dời đô thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa lý trí và tình cảm như thế nào?
Trả lời theo ý hiểu. Lời giải Câu 5 trang 48, SBT Ngữ văn 8 Cánh diều, tập 1 - Bài 5: Nghị luận...