Lịch sử lớp 8

Trang chủ Lớp 8 Lịch sử lớp 8
Để học tốt Lịch sử lớp 8, Giải bài tập, trả lời câu hỏi Sách giáo khoa Sử 8

LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

Chương 1. THỜI XÁC LẬP CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN (Từ giữa thế kỉ XVI đến nửa sau thế kỉ XIX) Chương 2. CÁC NƯỚC ÂU - MĨ CUỐI THẾ KỈ XIX - ĐẦU THẾ KỈ XX Chương 3. CHÂU Á THẾ KỈ XVIII - ĐẦU THẾ KỈ XX Chương 4. CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 - 1918)

LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)

Chương 1. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ
Chương 2. CHÂU ÂU VÀ NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939) Chương 3. CHÂU Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939) Chương 4. CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 - 1945) Chương 5. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC - KĨ THUẬT VÀ VĂN HÓA THẾ GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỈ XX

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1918

Chương I. CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP TỪ NĂM 1858 ĐẾN CUỐI THẾ KỈ XIX Chương II. XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918

Vì sao chế độ cộng hòa ở Anh lại được thay bằng chế độ quân chủ lập hiến?
– Sau khi Crôm-oen qua đời, nước Anh rơi vào tình trạng không ổn định về chính trị dẫn tới sự thỏa hiệp giữa Quốc hội với lực lượng phong kiến cũ....
Những điểm nào thể hiện sự hạn chế của Hiến pháp 1787 của Mĩ?
– Chỉ những người da trắng có tài sản, đóng thuế theo quy định mới có quyền ứng cử, bầu cử....
Thái độ của “Chính phủ vệ quốc” và của nhân dân Pháp trước tình hình đất nước sau ngày...
– Khi quân Phổ tiến sâu vào đất Pháp, vội vã xin đình chiến....
Quan sát hình 32, em hãy cho biết quyền lực của các tổ chức độc quyền ở Mĩ được...
– Con rắn khổng lồ: tượng trưng cho các tổ chức độc quyền....
Quan sát lược đồ, kết hợp với bản đồ thế giới và các kiến thức đã học, ghi tên...
– Thuộc địa của Pháp: An-giê-ri, Tuy-ni-di, Ma-rốc, Ma-đa-ga-xoa, Việt Nam,…...
Nêu tên những tác giả và tác phẩm tiêu biểu trong các thế kỉ XVIII – XIX
– Ở Pháp: các nhà tư tưởng như Vôn-te, Mông-te-xki-ơ, Rút-xô, nhà thơ Ban-dắc với “Tấn trò đời”, “Vỡ mộng”, “Trời không có mắt”,…...

Luyện tập

Bài 12.9 trang 35 SBT Lý 8: Thả một vật đặc có trọng lượng riêng dv vào một bình đựng chất lỏng có
Thả một vật đặc có trọng lượng riêng dv vào một bình đựng chất lỏng có trọng lượng riêng dl thì. Bài 12.9 trang...
Bài Tập 5 trang 106 SBT Sử 8: Trình bày những hoạt động yêu nước của Nguyễn Tất Thành trong thời
Trình bày những hoạt động yêu nước của Nguyễn Tất Thành trong thời gian đầu của quá trình tìm đường cứu nước (1911-1918) ....
Câu 5. trang 94 SBT Địa 8: Nêu các biện pháp bảo vệ nguồn tài nguyên rừng.
Nêu các biện pháp bảo vệ nguồn tài nguyên rừng.. Câu 5. trang 94 Sách bài tập (SBT) Địa lí 8 - Bài 38....