Lịch sử lớp 8

Trang chủ Lớp 8 Lịch sử lớp 8
Để học tốt Lịch sử lớp 8, Giải bài tập, trả lời câu hỏi Sách giáo khoa Sử 8

LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

Chương 1. THỜI XÁC LẬP CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN (Từ giữa thế kỉ XVI đến nửa sau thế kỉ XIX) Chương 2. CÁC NƯỚC ÂU - MĨ CUỐI THẾ KỈ XIX - ĐẦU THẾ KỈ XX Chương 3. CHÂU Á THẾ KỈ XVIII - ĐẦU THẾ KỈ XX Chương 4. CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 - 1918)

LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)

Chương 1. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ
Chương 2. CHÂU ÂU VÀ NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939) Chương 3. CHÂU Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939) Chương 4. CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 - 1945) Chương 5. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC - KĨ THUẬT VÀ VĂN HÓA THẾ GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỈ XX

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1918

Chương I. CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP TỪ NĂM 1858 ĐẾN CUỐI THẾ KỈ XIX Chương II. XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918
Vì sao chế độ cộng hòa ở Anh lại được thay bằng chế độ quân chủ lập hiến?
– Tuy nhiên, để bảo vệ quyền lợi của mình, tư sản và quý tộc mới đã trao trọng trách cho Crôm-oen với tước Bảo hộ công. Nền độc tài quân sự được thiết lập (năm 1653).
Em có nhận xét gì về ‘Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền’? (tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII)
Sau thắng lợi của CMTS Pháp 1789, giai cấp tư sản lên nắm quyền thành lập chế độ quân chủ lập hiến và thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền (8/1789).

Quảng cáo
Quan sát lược đồ, kết hợp với bản đồ thế giới và các kiến thức đã học, ghi tên các thuộc địa của Anh,...
– Thuộc địa của Anh: Niu Di-lân, O-xtrat-li-a, Ấn Độ, Ai Cập, xu-đăng, Nam Phi, Ca-na-đa,..

Luyện tập

Thuyết minh về con trâu_bài 1, Nhắc đến con trâu người ta nghĩ ngay đến con vật to khỏe nhưng hiền lành chăm chỉ...
Văn Thuyết Minh lớp 8 - Thuyết minh về con trâu_bài 1. Nhắc đến con trâu người ta nghĩ ngay đến con vật to...
Bài 4.1 trang 4 Sách bài tập Hóa 8: Điền tên hạt tạo thành nguyên tử vào các câu sau đây (chép vào vở...
Điền tên hạt tạo thành nguyên tử vào các câu sau đây (chép vào vở bài tập): a) ........ và ....... có điện tích như...
Câu 9 trang 51 Sách bài tập Toán 8 tập 2: Cho a + 2 > 5, chứng tỏ a > 3. Điều ngược...
Cho a + 2 > 5, chứng tỏ a > 3. Điều ngược lại là gì ? Điều đó có đúng không ?. Câu...
Bài 5.1 trang 16 Sách bài tập Lý 8: Cặp lực nào sau đây tác dụng lên một vật làm vật đang đứng yên,...
Cặp lực nào sau đây tác dụng lên một vật làm vật đang đứng yên, tiếp tục đứng yên?. Bài 5.1 trang 16 Sách...
Bài 52 trang 58 sgk Toán 8 tập 1, Chứng tỏ rằng với x≠0 và x≠±a (a là một số nguyên), giá trị của...
Chứng tỏ rằng với x≠0 và x≠±a (a là một số nguyên), giá trị của biểu thức là một số chẵn.. Bài 52 trang...