Trang chủ Lớp 8 Ngữ văn lớp 8 Soạn bài Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) trang 145 –...

Soạn bài Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) trang 145 – Ngữ văn lớp 8...

Chương trình địa phương (phần tiếng việt) – Soạn bài Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) trang 145. Từ địa phương chỉ dùng trong hoàn cảnh giao tiếp thân mật giữa người địa phương với nhau.

1. Xác định từ xưng hô

a)   (1) Mẹ (từ toàn dân)

(2)  U (từ địa phương)

b)   (3) Con (từ toàn dân)

Quảng cáo

(1)  Mợ (không phải từ địa phương cũng không phải từ toàn dân)

2. Tìm những từ xưng hô và cách xưng hô địa phương

–       Chẳng hạn ở xã Trường Sơn – Đức Thọ – Hà Tĩnh người ta gọi cha là Ênh, là cậu

–       Ở các tĩnh miền Tây Nam bộ gọi cha là tía, gọi bạn bè là bồ.

–       Ở một số vùng Hải Dương gọi cha là thầy, mẹ là bu.

3.  Từ địa phương chỉ dùng trong hoàn cảnh giao tiếp thân mật giữa người địa phương với nhau. Trong văn chương người ta dùng để tạo ra sắc thái địa phương, cho người đọc hình dung ra không gian, phong tục của địa phương đó. Vì thế hình tượng cụ thể hơn, sinh động hơn, thật hơn!

Quảng cáo