Việc nhân dân tích cực góp ý kiến vào dự thảo Hiến pháp là biểu hiện quyền gì của công dân ? Vì sao...
Việc nhân dân tích cực góp ý kiến vào dự thảo Hiến pháp là biểu hiện quyền gì của công dân ? Vì sao ?
Hành vi của Nguyễn Thuý Hồng đã nói lên điều gì về nghĩa vụ của công dân ? Hành vi của Nguyễn Thuý Hồng...
Hành vi của Nguyễn Thuý Hồng đã nói lên điều gì về nghĩa vụ của công dân ?
Hành vi trộm cắp tài sản thuộc lợi ích công cộng ở TP. Hồ Chí Minh đã vi phạm nghĩa vụ gì của công...
Hành vi trộm cắp tài sản thuộc lợi ích công cộng ở TP. Hồ Chí Minh đã vi phạm nghĩa vụ gì của công dân ? Vì sao ?

Quảng cáo
Qua thông tin trên, em hãy cho biết đâu là những nguyên nhân chính gây ra cháy do chập điện ? Chủ quan, bảo...
Qua thông tin trên, em hãy cho biết đâu là những nguyên nhân chính gây ra cháy do chập điện ?

Luyện tập

Bài 17.9 Trang 24 Sách bài tập Hóa 8: Cho sơ đồ của phản ứng sau
Cho sơ đồ của phản ứng sau . Bài 17.9 Trang 24 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Bài 17: Luyện tập...
Thử tài bạn trang 65 Dạy & học Toán 8 tập 2:Hãy chứng minh AB // A’B’ và tính độ dài AB trong hình...
2. Định lí đảo và hệ quả của định lí Thales - Thử tài bạn trang 65 Tài liệu dạy – học Toán 8...
Câu 10.2 trang 96 SBT Toán 8 tập 1: Điểm M chuyển động trên đường nào ?
Điểm M chuyển động trên đường nào ?. Câu 10.2 trang 96 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1 - Bài 10. Đường...
Bài C6 trang 51 sgk môn Lý 8, Để đưa một vật có trọng lượng.
Định luật về công - Bài C6 trang 51 sgk vật lí 8. Để đưa một vật có trọng lượng.. ...
Câu 41 trang 13 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2: Giải các phương trình sau:
Giải các phương trình sau. Câu 41 trang 13 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2 - Bài 5. Phương trình chứa ẩn...