Việc nhân dân tích cực góp ý kiến vào dự thảo Hiến pháp là biểu hiện quyền gì của công dân ? Vì sao...
Việc nhân dân tích cực góp ý kiến vào dự thảo Hiến pháp là biểu hiện quyền gì của công dân ? Vì sao ?
Hành vi của Nguyễn Thuý Hồng đã nói lên điều gì về nghĩa vụ của công dân ? Hành vi của Nguyễn Thuý Hồng...
Hành vi của Nguyễn Thuý Hồng đã nói lên điều gì về nghĩa vụ của công dân ?
Hành vi trộm cắp tài sản thuộc lợi ích công cộng ở TP. Hồ Chí Minh đã vi phạm nghĩa vụ gì của công...
Hành vi trộm cắp tài sản thuộc lợi ích công cộng ở TP. Hồ Chí Minh đã vi phạm nghĩa vụ gì của công dân ? Vì sao ?

Quảng cáo
Qua thông tin trên, em hãy cho biết đâu là những nguyên nhân chính gây ra cháy do chập điện ? Chủ quan, bảo...
Qua thông tin trên, em hãy cho biết đâu là những nguyên nhân chính gây ra cháy do chập điện ?

Luyện tập

Soạn bài Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận SBT Văn lớp 8 tập 2: Giải câu...
Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 89 SBT Ngữ Văn 8 tập 2. Em phải viết một bài văn nghị luận để...
Bài tập 32 trang 137 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1, Cho tứ giác ABCD. Gọi E, F, G, H lần...
Bài tập - Chủ đề 2 : Hình bình hành – Hình chữ nhật – Hình thoi – Hình vuông - Bài tập 32...
Bài 2 trang 74 Sách bài tập GDCD 8: Công đân sử dụng quyền tự do ngôn luận trong các cuộc họp ở cơ...
Công đân sử dụng quyền tự do ngôn luận trong các cuộc họp ở cơ sở, trên các phương tiện thông tin đại chúng,...
Có mấy loại khớp động thường gặp ? Tìm ví dụ mỗi loại ?
Bài 27. Mối ghép động - Câu 2 trang 95 SGK Công Nghệ 8. Có mấy loại khớp động thường gặp ? Tìm ví...
Bài 2 trang 17 sgk Sử 8, Vai trò của nhân dân trong Cách Mạng
Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII - Bài 2 trang 17 sgk Lịch sử 8. Vai trò của nhân...