Việc nhân dân tích cực góp ý kiến vào dự thảo Hiến pháp là biểu hiện quyền gì của công dân ? Vì sao...
Việc nhân dân tích cực góp ý kiến vào dự thảo Hiến pháp là biểu hiện quyền gì của công dân ? Vì sao ?
Hành vi của Nguyễn Thuý Hồng đã nói lên điều gì về nghĩa vụ của công dân ? Hành vi của Nguyễn Thuý Hồng...
Hành vi của Nguyễn Thuý Hồng đã nói lên điều gì về nghĩa vụ của công dân ?
Hành vi trộm cắp tài sản thuộc lợi ích công cộng ở TP. Hồ Chí Minh đã vi phạm nghĩa vụ gì của công...
Hành vi trộm cắp tài sản thuộc lợi ích công cộng ở TP. Hồ Chí Minh đã vi phạm nghĩa vụ gì của công dân ? Vì sao ?

Quảng cáo
Qua thông tin trên, em hãy cho biết đâu là những nguyên nhân chính gây ra cháy do chập điện ? Chủ quan, bảo...
Qua thông tin trên, em hãy cho biết đâu là những nguyên nhân chính gây ra cháy do chập điện ?

Luyện tập

Câu 8 Unit 12 Trang 106 SBT Tiếng Anh 8: Fill in each gap with one word from the box.
Fill in each gap with one word from the box.. Câu 8 Unit 12 Trang 106 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8 -...
Giới thiệu một đồ dùng trong học tập hoặc trong sinh hoạt (Cái bàn), Trong góc học tập của mỗi người học trò đều...
Văn Thuyết Minh lớp 8 - Giới thiệu một đồ dùng trong học tập hoặc trong sinh hoạt (Cái bàn). Trong góc học tập...
Câu 6.1 trang 92 Sách bài tập Toán 8 tập 2: Hãy chọn kết quả đúng.
Hãy chọn kết quả đúng.. Câu 6.1 trang 92 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2 - Bài 6. Trường hợp đồng dạng...
Bài 1.10 trang 4 Sách bài tập Lý 8: Một máy bay chuyển động trên đường băng để cất cánh. Đối với hành khách
Một máy bay chuyển động trên đường băng để cất cánh. Đối với hành khách đang ngồi trên máy bay thì. Bài 1.10 trang...
Luyện tập 1 trang 106 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1, Cho tứ giác ABCD có AB = BC và CA...
Luyện tập - Chủ đề 1 : Tứ giác – Hình thang - Luyện tập 1 trang 106 Tài liệu dạy – học Toán...