Trong trường hợp trên, pháp luật có vai trò gì đối với công dân ? Nếu không có pháp...
Trong trường hợp trên, pháp luật có vai trò gì đối với công dân ?
Chuông, trống triều Nguyễn và triều Lý là để nhân dân thực hiện quyền gì ? Vì sao? Chuông,...
Chuông, trống triều Nguyễn và triều Lý là để nhân dân thực hiện quyền gì ? Vì sao?
Việc nhân dân tích cực góp ý kiến vào dự thảo Hiến pháp là biểu hiện quyền gì của...
Việc nhân dân tích cực góp ý kiến vào dự thảo Hiến pháp là biểu hiện quyền gì của công dân ? Vì sao ?
Hành vi của Nguyễn Thuý Hồng đã nói lên điều gì về nghĩa vụ của công dân ? Hành...
Hành vi của Nguyễn Thuý Hồng đã nói lên điều gì về nghĩa vụ của công dân ?
Hành vi trộm cắp tài sản thuộc lợi ích công cộng ở TP. Hồ Chí Minh đã vi phạm...
Hành vi trộm cắp tài sản thuộc lợi ích công cộng ở TP. Hồ Chí Minh đã vi phạm nghĩa vụ gì của công dân ? Vì sao ?
Em hãy nêu tác hại của việc tài sản công cộng bị mất trộm: Tác hại của việc tài...
Em hãy nêu tác hại của việc tài sản công cộng bị mất trộm.
Qua bức thư về mẹ, bạn gái muốn nhắn nhủ tất cả mọi người điều gì ? Qua bức...
Qua bức thư về mẹ, bạn gái muốn nhắn nhủ tất cả mọi người điều gì ?
Qua thông tin trên, em hãy cho biết đâu là những nguyên nhân chính gây ra cháy do chập...
Qua thông tin trên, em hãy cho biết đâu là những nguyên nhân chính gây ra cháy do chập điện ?

Luyện tập

Câu hỏi 1 – Mục I – Tiết học 21 – Trang 105 – SGK Sử 8, Quan sát bức tranh hình 75 –...
Bài 21. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) - Câu hỏi 1 - Mục I - Tiết học 21 - Trang...
Bài 1 trang 65 sgk vật lí 8, Một người đi xe đạp xuống một cái dốc dài 100m hết 25s.
Câu hỏi và bài tập tổng kết chương I : Cơ học - Bài 1 trang 65 sgk vật lí 8. Một người đi...
Bài Tập 5 trang 9 SBT Sử 8: Điền mốc thời gian cho phù hợp với sự kiện lịch sử trong bảng sau về
Điền mốc thời gian cho phù hợp với sự kiện lịch sử trong bảng sau về diễn biến chính của Cách mạng tư sản...