Việc nhân dân tích cực góp ý kiến vào dự thảo Hiến pháp là biểu hiện quyền gì của công dân ? Vì sao...
Việc nhân dân tích cực góp ý kiến vào dự thảo Hiến pháp là biểu hiện quyền gì của công dân ? Vì sao ?
Hành vi của Nguyễn Thuý Hồng đã nói lên điều gì về nghĩa vụ của công dân ? Hành vi của Nguyễn Thuý Hồng...
Hành vi của Nguyễn Thuý Hồng đã nói lên điều gì về nghĩa vụ của công dân ?
Hành vi trộm cắp tài sản thuộc lợi ích công cộng ở TP. Hồ Chí Minh đã vi phạm nghĩa vụ gì của công...
Hành vi trộm cắp tài sản thuộc lợi ích công cộng ở TP. Hồ Chí Minh đã vi phạm nghĩa vụ gì của công dân ? Vì sao ?
Quảng cáo


Qua thông tin trên, em hãy cho biết đâu là những nguyên nhân chính gây ra cháy do chập điện ? Chủ quan, bảo...
Qua thông tin trên, em hãy cho biết đâu là những nguyên nhân chính gây ra cháy do chập điện ?

Luyện tập

Bài Tập 1 trang 22 SBT Lịch Sử 8 Khoanh tròn vào chữ cái in hoa trước ý trả lời
Khoanh tròn vào chữ cái in hoa trước ý trả lời đúng. Bài Tập 1 trang 22 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 8...
Soạn bài Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục (Trích Trưởng giả học làm sang) SBT Văn lớp 8 tập 2: Giải câu 1, 2, 3...
Giải câu 1, 2, 3 trang 93 SBT Ngữ Văn 8 tập 2. Viết một bài bình luận ngắn về tài năng của Mô-li-e...
Giải bài tập Bài 5 trang 15 SGK GDCD lớp 8: Bài 5: Pháp luật và kỷ luật
Giải bài tập Bài 5 trang 15 SGK GDCD lớp 8: Bài 5: Pháp luật và kỷ luật. Bản nội quy của nhà trường,...
Câu 26 trang 138 Sách BT Toán 8 tập 2: Trong các hình sau đây (h.118), hình vẽ nào biểu diễn một lăng trụ
Trong các hình sau đây (h.118), hình vẽ nào biểu diễn một lăng trụ đứng ?. Câu 26 trang 138 Sách bài tập (SBT)...
Bài C1 trang74 sgk vật lí 8, Các em hãy nghĩ ra một thí nghiệm đơn giản
Nhiệt năng - Bài C1 trang74 sgk vật lí 8. Các em hãy nghĩ ra một thí nghiệm đơn giản ...