Việc nhân dân tích cực góp ý kiến vào dự thảo Hiến pháp là biểu hiện quyền gì của công dân ? Vì sao...
Việc nhân dân tích cực góp ý kiến vào dự thảo Hiến pháp là biểu hiện quyền gì của công dân ? Vì sao ?
Hành vi của Nguyễn Thuý Hồng đã nói lên điều gì về nghĩa vụ của công dân ? Hành vi của Nguyễn Thuý Hồng...
Hành vi của Nguyễn Thuý Hồng đã nói lên điều gì về nghĩa vụ của công dân ?
Hành vi trộm cắp tài sản thuộc lợi ích công cộng ở TP. Hồ Chí Minh đã vi phạm nghĩa vụ gì của công...
Hành vi trộm cắp tài sản thuộc lợi ích công cộng ở TP. Hồ Chí Minh đã vi phạm nghĩa vụ gì của công dân ? Vì sao ?

Quảng cáo
Qua thông tin trên, em hãy cho biết đâu là những nguyên nhân chính gây ra cháy do chập điện ? Chủ quan, bảo...
Qua thông tin trên, em hãy cho biết đâu là những nguyên nhân chính gây ra cháy do chập điện ?

Luyện tập

Bài 20 trang 122 Toán lớp 8 tập 1, Bài 20. Vẽ hình chữ nhật có một cạnh của một tam giác cho trước...
Bài 20. Vẽ hình chữ nhật có một cạnh của một tam giác cho trước và có diện tích bằng diện tích của tam...
Bài Tập 5 trang 71 SBT Sử 8: Cuộc nội chiến Cách mạng ở Trung Quốc đã diễn ra như thế nào ?
Cuộc nội chiến Cách mạng ở Trung Quốc đã diễn ra như thế nào ? . Bài Tập 5 trang 71 Sách Bài Tập...
Em hãy viết bài văn thuyết minh về trang phục truyền thống của dân tộc Việt Nam: “Chiếc áo dài”, Chiếc áo dài trở...
Văn Thuyết Minh lớp 8 - Em hãy viết bài văn thuyết minh về trang phục truyền thống của dân tộc Việt Nam: “Chiếc...
Câu 31 trang 10 SBT Toán 8 tập 1: Phân tích thành nhân tử:
Phân tích thành nhân tử. Câu 31 trang 10 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1 - Bài 8. Phân tích đa thức...
Bài Tập 4 trang 109 SBT Sử 8: Thống kê các cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào Cần Vương theo bảng
Thống kê các cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào Cần Vương theo bảng sau. Bài Tập 4 trang 109 Sách Bài Tập (SBT)...