Việc nhân dân tích cực góp ý kiến vào dự thảo Hiến pháp là biểu hiện quyền gì của công dân ? Vì sao...
Việc nhân dân tích cực góp ý kiến vào dự thảo Hiến pháp là biểu hiện quyền gì của công dân ? Vì sao ?
Hành vi của Nguyễn Thuý Hồng đã nói lên điều gì về nghĩa vụ của công dân ? Hành vi của Nguyễn Thuý Hồng...
Hành vi của Nguyễn Thuý Hồng đã nói lên điều gì về nghĩa vụ của công dân ?
Hành vi trộm cắp tài sản thuộc lợi ích công cộng ở TP. Hồ Chí Minh đã vi phạm nghĩa vụ gì của công...
Hành vi trộm cắp tài sản thuộc lợi ích công cộng ở TP. Hồ Chí Minh đã vi phạm nghĩa vụ gì của công dân ? Vì sao ?

Quảng cáo
Qua thông tin trên, em hãy cho biết đâu là những nguyên nhân chính gây ra cháy do chập điện ? Chủ quan, bảo...
Qua thông tin trên, em hãy cho biết đâu là những nguyên nhân chính gây ra cháy do chập điện ?

Luyện tập

Câu 42 trang 84 SBT Toán 8 tập 1: Chứng minh rằng trong hình thang mà hai đáy không bằng nhau, đoạn
Chứng minh rằng trong hình thang mà hai đáy không bằng nhau, đoạn thẳng nối trung điểm của hai đường chéo bằng nửa hiệu...
Bài 7 trang 146 sgk Hóa 8, Ở nhiệt độ
Nồng độ dung dịch. Bài 7 trang 146 sgk hóa học 8. Ở nhiệt độ ...
Hoạt động 4 trang 52 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: Thảo luận nhóm.
Hoạt động 4 trang 52 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2. Từ sự phân hủy và tổng hợp nước ta...
Bài 3 trang 15 SGK Địa 8, Các em ghi những kiến thức đã biết qua các phân tích vào vở học theo mẫu...
Thực hành: Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á - Bài 3 trang 15 SGK Địa lí 8. Các em ghi những...
Soạn bài Từ tượng hình, từ tượng thanh Văn 8 tập 1: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 36 Văn...
Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 36 SBT Ngữ văn 8 tập 1. Viết một đoạn văn, đoạn thơ ngắn,...