Việc nhân dân tích cực góp ý kiến vào dự thảo Hiến pháp là biểu hiện quyền gì của công dân ? Vì sao...
Việc nhân dân tích cực góp ý kiến vào dự thảo Hiến pháp là biểu hiện quyền gì của công dân ? Vì sao ?
Hành vi của Nguyễn Thuý Hồng đã nói lên điều gì về nghĩa vụ của công dân ? Hành vi của Nguyễn Thuý Hồng...
Hành vi của Nguyễn Thuý Hồng đã nói lên điều gì về nghĩa vụ của công dân ?
Hành vi trộm cắp tài sản thuộc lợi ích công cộng ở TP. Hồ Chí Minh đã vi phạm nghĩa vụ gì của công...
Hành vi trộm cắp tài sản thuộc lợi ích công cộng ở TP. Hồ Chí Minh đã vi phạm nghĩa vụ gì của công dân ? Vì sao ?
Quảng cáo


Qua thông tin trên, em hãy cho biết đâu là những nguyên nhân chính gây ra cháy do chập điện ? Chủ quan, bảo...
Qua thông tin trên, em hãy cho biết đâu là những nguyên nhân chính gây ra cháy do chập điện ?

Luyện tập

Câu 5 – Mục 1 – Tiết học 33 – Trang 119 SGK Địa 8, Em hãy cho biết, lượng phù sa lớn như...
Đặc điểm sông ngòi Việt Nam - Câu 5 - Mục 1 - Tiết học 33 - Trang 119 SGK Địa lí 8. Em...
Phân tích truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng của nhà văn O. Hen-ri, Cách đây 86 năm, trên bầu trời văn học nước Mĩ,...
Chiếc lá cuối cùng - O.Hen-ri - Phân tích truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng của nhà văn O. Hen-ri. Cách đây 86 năm,...
Luyện tập 10 trang 35 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1, Một trình duyệt web mở ra trên màn hình máy...
Luyện tập - Chủ đề 2 : Phân tích đa thức thành nhân tử - Luyện tập 10 trang 35 Tài liệu dạy –...
Câu 39 trang 34 SBT Toán 8 tập 1: Thực hiện phép chia phân thức
Thực hiện phép chia phân thức . Câu 39 trang 34 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1 - Bài 8. Phép chia...
Câu 6.2 trang 93 SBT môn Toán 8 tập 2: Gọi M là trung điểm của cạnh BC, chứng minh rằng EM vuông góc...
Gọi M là trung điểm của cạnh BC, chứng minh rằng EM vuông góc với đường chéo BD.. Câu 6.2 trang 93 Sách bài...