SBT Hóa lớp 8

Trang chủ Lớp 8 SBT Hóa lớp 8
Bài 2.2 trang 3 Sách bài tập Hóa 8: Hãy phân biệt từ nào ( những từ in nghiêng)...
– Trong quả chanh có nước, axit xitric (có vị chua) và một số chất khác....
Bài 2.1 trang 3 Sách bài tập (SBT) Hóa 8: Chép vào vở bài tập các câu sau đây...
Các vật thể ………..đều gồm một số……….khác nhau…….được làm ra từ vật liệu. Mọi vật liệu đều là…….. hay hỗn hợp một số̷...

Luyện tập

Câu 37 trang 10 SBT Toán 8 tập 1: Tìm x
Tìm x. Câu 37 trang 10 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1 - Bài 9. Phân tích đa thức thành nhân tử...
Soạn bài Câu ghép trang 111 SGK ngữ văn 8 – Văn 8
Câu ghép - Soạn bài Câu ghép trang 111 SGK ngữ văn 8 . Câu có nhiều cụm chủ - vị không bao nhau....
Câu 21 trang 8 Sách bài tập Toán 8 tập 2: Tìm điều kiện của x để giá trị của mỗi phân thức sau...
Tìm điều kiện của x để giá trị của mỗi phân thức sau được xác định. Câu 21 trang 8 Sách bài tập (SBT)...