SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 - Cánh diều

Trang chủ Lớp 8 SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 - Cánh diều

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 - Cánh diều trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 - Cánh diều.

Bài 1. Kế hoạch học tập hướng nghiệp trang 85, 86 trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8 Cánh diều: Chia sẻ về kế hoạch...
Hướng dẫn giải bài 1. Kế hoạch học tập hướng nghiệp trang 85, 86 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8 Cánh diều....
Bài 2. Kế hoạch kinh doanh của em trang 87, 88, 89 trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8 Cánh diều: Thuyết minh về kế...
Trả lời bài 2. Kế hoạch kinh doanh của em trang 87, 88, 89 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8 Cánh diều....
Bài 2. Hành trang nghề nghiệp tương lai trang 77, 78, 79, 80, 81 trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8 Cánh diều: Trình bày...
Hướng dẫn cách giải/trả lời bài 2. Hành trang nghề nghiệp tương lai trang 77, 78, 79, 80, 81 SGK trải nghiệm hướng...
Bài 1. Nghề phổ biến trong xã hội hiện đại trang 74, 75, 76 trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8 Cánh diều: Thảo luận...
Lời giải bài tập, câu hỏi bài 1. Nghề phổ biến trong xã hội hiện đại trang 74, 75, 76 SGK trải nghiệm...
Bài 1. Nét đẹp quê hương trang 66, 67 trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8 Cánh diều: Đề xuất cách bảo tồn vẻ đẹp...
Hướng dẫn giải bài 1. Nét đẹp quê hương trang 66, 67 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8 Cánh diều. Chia sẻ...
Bài 2. Tuyên truyền phòng chống thiên tai trang 68, 69, 70 trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8 Cánh diều: Chia sẻ kết quả...
Hướng dẫn trả lời bài 2. Tuyên truyền phòng chống thiên tai trang 68, 69, 70 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8...
Bài 1. Yêu thương, tôn trọng các thành viên trong gia đình trang 58, 59, 60 trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8 Cánh diều:...
Hướng dẫn cách giải/trả lời bài 1. Yêu thương, tôn trọng các thành viên trong gia đình trang 58, 59, 60 SGK trải...
Bài 2. Sinh hoạt trong gia đình trang 61, 62 trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8 Cánh diều: Thực hiện cách sống tiết kiệm...
Hướng dẫn cách giải/trả lời bài 2. Sinh hoạt trong gia đình trang 61, 62 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8 Cánh...
Bài 1. Hành trình nhân ái trang 48, 49, 50 trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8 Cánh diều: Bản kế hoạch dưới đây và...
Phân tích và giải bài 1. Hành trình nhân ái trang 48, 49, 50 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8 Cánh diều....
Bài 2. Hòa nhịp cùng cộng đồng trang 51, 52, 53, 54 trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8 Cánh diều: Trao đổi về cách...
Phân tích và lời giải bài 2. Hòa nhịp cùng cộng đồng trang 51, 52, 53, 54 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp...

Mới cập nhật

Các khẳng định sau đây đúng hay sai? Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp của giao...
Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp của giao tử đực và giao Trả lời 39.5 ...
Vì sao khi nhân giống cam, chanh, bưởi, hồng xiêm,… người ta thường chiết cành mà không sử dụng phương pháp giâm cành?
Ứng dụng của sinh sản vô tính ở thực vật như giâm cành, chiết cành, ghép cây Phân tích và giải 39.3 -...
Lựa chọn từ/cụm từ phù hợp trong phần gợi ý để hoàn thành đoạn thông tin sau: Sinh sản là một trong những …(1)…...
Sinh sản là quá trình tạo ra những cá thể mới, đảm bảo sự phát triển liên tục của loài Hướng dẫn cách giải/trả...
Quan sát hình “Vòng đời của một số loài động vật” trong SGK bài 38, so sánh quá trình sinh trưởng và phát triển...
Quan sát vòng đời của bướm và gà Lời giải 38.5 - Bài 38. Thực hành: Quan sát - mô tả sự sinh...
Khi quan sát, mô tả sự sinh trưởng và phát triển ở một số động vật qua tranh ảnh, video
Khi quan sát, mô tả sự sinh trưởng và phát triển ở một số động vật qua tranh ảnh, video Lời giải bài tập,...
Thông qua hoạt động gieo hạt và theo dõi sự biến đổi của cây từ giai đoạn hạt đến cây trưởng thành
Quá trình sinh trưởng ở thực vật có các biểu hiện như: thân dài ra, lá to lên Giải chi tiết 38.3 -...