Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Bài 4 trang 43 Tài liệu dạy – học Hóa học 8...

Bài 4 trang 43 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1: Vậy A là lưu huỳnh, kí hiệu: S....

Bài 4 trang 43 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1. Nguyên tử A nặng gấp 2 lần nguyên tử oxi. Tính nguyên tử khối của A và cho biết ký hiệu hóa học của nguyên tố. Bài 8. Bài luyện tập 1 – Tài liệu Dạy-học Hóa học 8

Nguyên tử A nặng gấp 2 lần nguyên tử oxi. Tính nguyên tử khối của A và cho biết ký hiệu hóa học của nguyên tố đó.

Quảng cáo

Nguyên tử A nặng gấp 2 lần nguyên tử oxi nên nguyên tử khối của A bằng 2 lần nguyên tử khối của oxi.

Nguyên tử khối của A là: \(2.16 = 32\).

Vậy A là lưu huỳnh, kí hiệu: S.