Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Hoạt động 2 trang 13 Tài liệu dạy – học Hóa học...

Hoạt động 2 trang 13 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: Tìm hiểu về phản ứng hóa hợp....

Hoạt động 2 trang 13 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2. Bài 25. Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp – Ứng dụng của oxi

Tìm hiểu về phản ứng hóa hợp.

Quảng cáo

Xem xét các phản ứng hóa học sau:
\(3Fe + 2{O_2}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow F{e_3}{O_4}\)\(4Al + 3{O_2}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow 2A{l_2}{O_3}\)

\(4P + 5{O_2}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow 2{P_2}{O_5}\)\(S + {O_2}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow S{O_2}\)

\(CaO + {H_2}O \to Ca{(OH)_2}\)\(CaC{O_3} + C{O_2} + {H_2}O \to Ca{(HC{O_3})_2}\)
Ta có nhận xét điểm chung của cả 6 phản ứng này : từ 2 hay 3 chất ban đầu chỉ tạo ra duy nhất một chất sản phẩm.

Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có một chất mới ( sản phẩm) được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.