Trang chủ Lớp 9 Địa lí lớp 9 Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ Bắc Trung Bộ

Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ Bắc Trung Bộ...

Vùng Bắc Trung Bộ – Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ Bắc Trung Bộ. Bắc Trung Bộ là dải đất hep ngang, kéo dài từ dãy Tam Điệp ở phía bắc tới dãy Bạch Mã ờ phía nam.

Bắc Trung Bộ là dải đất hep ngang, kéo dài từ dãy Tam Điệp ở phía bắc tới dãy Bạch Mã ờ phía nam.

Phía tây là dải núi Trường Sơn Bắc, giáp với nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, phía đông là Biển Đông.