Trang chủ Lớp 9 Ngữ văn lớp 9 Luyện tập bài Sự phát triển của từ vựng trang 56 SGK...

Luyện tập bài Sự phát triển của từ vựng trang 56 SGK Văn 9, 5. Từ mặt trời trong câu thơ thứ hai sử dụng theo biện pháp tu từ vựng. Đây...

Sự phát triển của từ vựng – Luyện tập bài Sự phát triển của từ vựng trang 56 SGK Văn 9. 5. Từ mặt trời trong câu thơ thứ hai sử dụng theo biện pháp tu từ vựng. Đây không phải là hiện tượng phát triển của từ nhiều nghĩa.

1. Từ chân trong câu (a) được dùng với nghĩa gốc.

Từ chân trong câu (b) được dùng với nghĩa chuyển theo phương thức hoán dụ.

Từ chân trong câu (c) được dùng với nghĩa chuyển theo phương thức ẩn dụ.

Từ chân trong câu (d) được dùng với nghĩa chuyển theo phương thức ẩn dụ.

2. Cách dùng của từ trà trong: trà a-ti-sô, trà hà thủ ô, trà sâm, trà .inh chi, trà tâm sen, trà khổ qua (mướp đắng) là cách dùng với nghĩa chuyển, chứ không phải với nghĩa gốc như đã giải thích.

Trà trong những cách dùng trên có nghĩa là sản phẩm từ thực vật, dược chế biến thành dạng khô, dùng để pha nước uống.

3. Dựa theo nghĩa chính của từ đồng hồ thì những cách dùng: đồng hổ điện, đồng hồ nước, đồng hồ xăng theo nghĩa chuyển – phương thức án dụ. Có nghĩa là những dụng cụ đế đo có hình thức giống đồng hồ.

4. Tìm ví dụ đế chứng minh các từ có sự phát triển thành nhiều nghĩa.

a)    Hội chứng có nghĩa gốc là tập hợp nhiều triệu chứng cùng xuất hiện của bệnh:

Ví dụ : Hội chứng viêm đường hô hấp cấp rất nguy hiểm.

Nghĩa chuyển: Tập hợp nhiều hiện tượng, sự kiện biểu hiện một tình trạng, một vân đề xã hội, cùng xuất hiện ở nhiều nơi:

Ví dụ: Thất nghiệp và lạm phát là hội chứng của tình trạng suy thó kinh tế.

Quảng cáo

b)      Ngân hàng có nghĩa gổc là: Tổ chức kinh tế hoạt động trong lĩ vực kinh doanh và quản lí các nghiệp vụ tiền tệ, tín dụng.

Ví dụ : Ngân hàng Nông nghiệp đang cho các hộ nghèo vay vốn phát triển kinh tế.

Nghĩa chuyến: Kho lưu trữ những thành phần, bộ phận của cơ thề sử dụng khi cần.

Ví dụ: Các nước dang phát triển ngân hăng máu để cứu các bệnh nhân.

c)   Sốt có nghĩa gốc là: tăng nhiệt độ cơ thê lên quá mức bình thườ do bệnh.

Ví dụ: Cháu bé bị sốt quá cao.

Nghĩa chuyến là trạng thái tăng đột ngột về nhu cầu, hàng hóa t nên khan hiếm, giá tăng nhanh.

Ví dụ: Cơn sốt đất dã giảm rất nhiều.

d)   Vua có nghĩa gốc là đứng đầu nhà nước quân chủ.

Ví dụ: Vua Lí Thái Tổ dời đô về Thăng Long năm 1010.

Nghĩa chuyển: Người được coi là hay nhát, giỏi nhất trong một lĩ

vực nhất định thường là sán xuất kinh doanh, thẻ thao, nghệ thuật…

Ví dụ: Pê-lê là vua bóng đá.

5. Từ mặt trời trong câu thơ thứ hai sử dụng theo biện pháp tu từ vựng. Đây không phải là hiện tượng phát triển của từ nhiều nghĩa.

Từ mặt trời chỉ Bác Hồ chỉ có ý nghĩa án dụ trong văn cảnh, nó man tính chất lâm thời.

Quảng cáo