Trang chủ Lớp 9 Ngữ văn lớp 9 Soạn bài Sự phát triển của từ vựng trang 55 SGK Văn...

Soạn bài Sự phát triển của từ vựng trang 55 SGK Văn 9 – Văn 9...

Sự phát triển của từ vựng – Soạn bài Sự phát triển của từ vựng trang 55 SGK Văn 9. Từ xuân thứ nhất trong ví dụ ở câu 2 (a) là: mùa chuyển tiếp từ đông sang hạ, thời tiết ấm dần lên, được coi là mở đầu của năm (nghĩa gốc).

SỰ BIẾN ĐỔI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TỪ

Quảng cáo

Từ xuân thứ nhất trong ví dụ ở câu 2 (a) là: mùa chuyển tiếp từ đông sang hạ, thời tiết ấm dần lên, được coi là mở đầu của năm (nghĩa gốc). Từ xuân thứ hai nói về tuổi trẻ (nghĩa chuyển). Sự chuyển nghĩa từ xuân thứ nhất đến xuân thứ hai dựa vào phương thức ẩn dụ.

Từ tay thứ nhất trong ví dụ ở câu 2 (b) chỉ bộ phận phía trên của cơ thể, từ vai đến các ngón dùng để cầm, nắm (nghĩa gốc). Từ tay thứ hai chỉ người chuyên hoạt động hay, giỏi về một môn, một nghề nào đó (nghĩa chuyển).

Sự chuyển nghĩa từ tay thứ nhất đến tay thứ hai dựa vào phương thức hoán dụ

Quảng cáo