Trang chủ Lớp 9 Ngữ văn lớp 9 Luyện tập Các thành phần biệt lập gọi – đáp, phụ chú...

Luyện tập Các thành phần biệt lập gọi – đáp, phụ chú trang 32 SGK Văn 9, 2. Thành phần gọi – đáp là Bầu ơi. Đây là lời gọi...

Các thành phần biệt lập gọi – đáp phụ chú – Luyện tập Các thành phần biệt lập gọi – đáp, phụ chú trang 32 SGK Văn 9. 2. Thành phần gọi – đáp là Bầu ơi. Đây là lời gọi hướng tới mọi người nói chung

1. Các thành phần gọi đáp: này (để gọij vâng (để đáp). Quan hệ giữa người gọi và người đáp là quan hệ trên – dưới và là quan hệ thân mật.

2. Thành phần gọi – đáp là Bầu ơi. Đây là lời gọi hướng tới mọi người nói chung {bầu, bí, giàn ẩn dụ chỉ những người trong một nước tuy khác nhau nhưng có quan hệ gắn bó khăng khít)

3. Các thành phần phụ chú là:

a)  Kể cả anh

b)  Các thầy, cô giáo, các bậc cha mẹ, đặc biệt là những người mẹ

Quảng cáo

c)  Những người chủ thực sự của đất nước trong thế kỉ tới

d)  Có ai ngờ, thương thương quá đi thôi.

4.a) Kể cả anh (bổ sung cho chúng tôi, mọi người).

b)  Các thầy, cô giáo, các bậc cha mẹ, đặc biệt là những người mẹ giÀi thích thêm cho những người nắm giữ chìa khóa của cánh cửa nay bao gồm những ại và ai có vai trò quan trọng nhất).

c)  Những người chủ thực sự của đất nước trong thế kỉ tới (giải thích cho lớp trẻ hôm nay là ai trong tương lai).

d)  Có ai ngờ (cho thấy thái độ, ngạc nhiên của người nói – nhân vật “tôi”) và thương thương quá đi thôi (cho thấy tình cảm mến thương của người nói – nhân vật “tôi”.

5. Học sinh tự viết đoạn văn ngắn trình bày suy nghĩ của mình về việc thanh niên chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới, trong đó có câu chứa thành phần phụ chú.

Quảng cáo