Trang chủ Lớp 9 Ngữ văn lớp 9 Soạn bài Các thành phần biệt lập gọi – đáp, phụ chú...

Soạn bài Các thành phần biệt lập gọi – đáp, phụ chú trang 31 SGK Văn 9 – Văn 9...

Các thành phần biệt lập gọi – đáp phụ chú – Soạn bài Các thành phần biệt lập gọi – đáp, phụ chú trang 31 SGK Văn 9. 1. Khi bỏ qua các từ ngữ in đậm, các câu nêu trên vẫn là những câu nguyên vẹn.

I. THÀNH PHẦN GỌI ĐÁP

Gợi ý trả lời:

1. Trong các từ ngữ in đậm ở phần trích, từ nay dùng để gọi, cụm từ “Thưa ông” dùng để đáp.

2. Những từ ngữ dùng để gọi người khác hay đáp lời gọi của người khác không nằm trong sự việc được diễn đạt.

Quảng cáo

3. Trong những từ ngữ in đậm, từ này dùng để thiết lập quan hệ giao tiếp (mở đầu sự giao tiếp), cụm từ “Thưa óng” có tác dụng duy trì sự giao tiếp.

II. THÀNH PHẦN PHỤ CHÚ

Gợi ý trả lời:

1. Khi bỏ qua các từ ngữ in đậm, các câu nêu trên vẫn là những câu nguyên vẹn.

2. Những từ ngữ in đậm ở câu (a) chú thích thêm cho uđửa con gái đầu lòng”.

3. Trong ba cụm chủ – vị ở câu (b), “tôi nghĩ vậy” là cụm chủ vị chỉ việc diễn ra trong trí của riêng tác giả. Hai cụm chủ vị còn lại diễn đạt việc tác giả kể.

Quảng cáo