Trang chủ Lớp 9 Ngữ văn lớp 9 Luyện tập Nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống...

Luyện tập Nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống trang 21 SGK Văn 9, Hãy nêu các sự việc, hiện tượng tốt đáng biểu dương của ...

Nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống – Luyện tập Nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống trang 21 SGK Văn 9. Hãy nêu các sự việc, hiện tượng tốt đáng biểu dương của các bạn, trong nhà trường, ngoài xã hội.

Một số sự việc tốt đáng biểu dương của các bạn:

–       Ham học hỏi, vượt khó tiến lên trong học tập.

Quảng cáo

–       Hiếu thuận trong gia đình

–       Đoàn kết thân ái với bạn bè trong lớp học

–       Đúng hẹn, giữ lời hứa với mọi người

–       Đi học đúng giờ, không ỷ lại, quay cóp…

Quảng cáo