Trang chủ Lớp 9 Ngữ văn lớp 9 Soạn bài Nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống...

Soạn bài Nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống trang 20 SGK Văn 9 – Ngữ văn lớp 9...

Nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống – Soạn bài Nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống trang 20 SGK Văn 9. 2) Tác giả chỉ rõ nguyên nhân tạo ra thói lề mề: thiếu tự trọng, thiếu tôn trọng người khác

TÌM HIỂU BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT SỰ VIỆC HỆN TƯỢNG, ĐỜI SỐNG

1)  Trong văn bản Bệnh lề mề, tác giả bàn luận về một hiện tượng thường thây trong đời sông: bệnh lề mề coi thường giờ giấc.

Quảng cáo

Những biểu hiện của hiện tượng đó là sai hẹn, đi chậm, đi trễ, không coi trọng giờ giấc. Tác giả đưa ra sự đối lập: những người đi họp chậm nhưng khi ra sân bay, lên tàu hỏa, đi xem hát… kịch lại không đi chậm chút nào.

2)  Tác giả chỉ rõ nguyên nhân tạo ra thói lề mề: thiếu tự trọng, thiếu tôn trọng người khác, chỉ biết quý thời gian của mình coi thường thời gian của người khác, thiếu trách nhiệm, coi thtrờng việc chung.

3)  Bệnh lể mề có tác hại là làm phiền mọi người, làm mất thời gian, làm nảy sinh cách đối phó.

Tác giả nêu rõ tai họa cúa bệnh lề mề: gây hại cho tập thể (đi họp chậm, nhiều vấn đề bàn thiếu thâu đáo vì thiếu thì giờ).

4)  Lời văn của bài viết ngắn gọn, chặt chẽ, bố cục mạch lạc. Đầu tiên là nêu hiện tượng, tiếp đó phân tích nguyên nhân và tác hại, cuối cùng nêu giải pháp khắc phục.

Quảng cáo