Trang chủ Lớp 9 Ngữ văn lớp 9 Luyện tập Nghĩa tường minh và hàm ý trang 75 SGK Văn...

Luyện tập Nghĩa tường minh và hàm ý trang 75 SGK Văn 9, 1. Câu “Nhà họa sĩ tặc lưỡi đứng dậy”. Cho thấy họa sĩ cũng chưa muốn chia tay anh...

Nghĩa tường minh và hàm ý – Luyện tập Nghĩa tường minh và hàm ý trang 75 SGK Văn 9. 1. a): Câu “Nhà họa sĩ tặc lưỡi đứng dậy”. Cho thấy họa sĩ cũng chưa muốn chia tay anh thanh niên.

1. a): Câu “Nhà họa sĩ tặc lưỡi đứng dậy”. Cho thấy họa sĩ cũng chưa muốn chia tay anh thanh niên. Đây là cách dùng “hình ảnh” để diễn đạt ý của ngôn ngữ nghệ thuật.

(b)   : Trong câu cuối đoạn văn, những từ ngữ miêu tả thái độ của cô gái liên quan tới chiếc mùi soa là:

–       mặt đỏ ửng                (ngượng);

–       nhận lại chiếc khăn (không tránh được);

Quảng cáo

–       quay vội đi                (quá ngượng).

Qua các hình ảnh này có thể thấy cô gái đang bối rối đến vụng về vì ngượng. Cô ngượng vì cô định kín đáo để khăn lại làm kỉ vật cho người thanh niên, thế mà người thanh niên lại quá thật thà tưởng là cô bỏ quên, nên gọi cô để trả lại.

2. Hàm ý của câu in đậm là “Họa sĩ già chưa kịp uống nước chè đấy”.

3. Câu “Cơm chín rồi!” có chứa hàm ý, đó là “Ồng vô ăn cơm đi!”

4. Những câu in đậm ở đây không chứa hàm ý. Câu in đậm thứ nhất là câu nói lảng (nói sang chuyện khác tránh đề tài đang bàn, còn goi là “đánh trống lảng”).

Câu in đậm thứ hai là câu nói dở dang.

Quảng cáo