Trang chủ Lớp 9 Ngữ văn lớp 9 Soạn bài Nghĩa tường minh và hàm ý trang 74 SGK Văn...

Soạn bài Nghĩa tường minh và hàm ý trang 74 SGK Văn 9 – Ngữ văn lớp 9...

Nghĩa tường minh và hàm ý – Soạn bài Nghĩa tường minh và hàm ý trang 74 SGK Văn 9. Qua câu “Trời ơi, chỉ còn có năm phút” ta hiểu anh thanh niên muốn nói thêm rằng “thời gian còn lại là quá ít”.

Đọc đoạn trích và trả lời câu hỏi:

1. Qua câu “Trời ơi, chỉ còn có năm phút” ta hiểu anh thanh niên muốn nói thêm rằng “thời gian còn lại là quá ít”. Anh không dùng từ ngữ nói ra điều đó là để che giấu sự “tiếc rẻ” phải chia tay hai người khách:

2. Câu nói thứ hai không chứa ẩn ý.