Trang chủ Lớp 9 Ngữ văn lớp 9 Soạn bài Các thành phần biệt lập tình thái, cảm thán trang...

Soạn bài Các thành phần biệt lập tình thái, cảm thán trang 18 SGK Văn 9 – Ngữ văn lớp 9...

Các thành phần biệt lập tình thái cảm thán – Soạn bài Các thành phần biệt lập tình thái, cảm thán trang 18 SGK Văn 9. 1. Chắc, có lẽ là nhận định của người nói đối với sự việc được nói trong câu, thể hiện độ tin cậy cao ở chắc và thấp hơn ở có lẽ.

I. THÀNH PHẨN TÌNH THÁI

Gợi ý trả lời câu hỏi: 

1. Chắc, có lẽ là nhận định của người nói đối với sự việc được nói trong câu, thể hiện độ tin cậy cao ở chắc và thấp hơn ở có lẽ.

Quảng cáo

2. Nếu không có những từ ngữ in đậm thì sự việc nói trong câu vẫn không có gì thay đổi.

II. THÀNH PHẦN CẢM THÁN

Gợi ý trà lời câu hỏi:

1. Các từ ngữ ồ, trời ơi ở đủy không chỉ sự vật hay sự việc gì cả.

2. Chúng ta hiểu được tại sao người nói kêu ồ, trời ơi là nhờ phần câu tiếp theo sau những tiếng này. Chính những phần câu tiếp theo sau các tiếng đó giải thích cho người nghe biết tại sao người nói cảm thán.

3. Các từ ngữ in đậm ồ, trời ơi không dùng để gọi ai cả, chúng chỉ giúp người nói giãi bày nỗi lòng minh.

Quảng cáo