Trang chủ Lớp 9 Ngữ văn lớp 9 Luyện tập Các thành phần biệt lập tình thái, cảm thán trang...

Luyện tập Các thành phần biệt lập tình thái, cảm thán trang 19 SGK Văn 9, 2. Theo thứ tự tăng dần độ tin cậy ta có: dường như (văn...

Các thành phần biệt lập tình thái cảm thán – Luyện tập Các thành phần biệt lập tình thái, cảm thán trang 19 SGK Văn 9. 2. Theo thứ tự tăng dần độ tin cậy ta có: dường như (văn viết)/hình như/có vẻ như – có lẽ – chắc là – chắc hẳn – chắc chắn.

1. a) Có lẽ          (thành phần tình thái)

b)  Chao ôi          (thành phần cảm thán)

Quảng cáo

c)   Hình như        (thành phần tình thái)

d) Ngờ ngợ, chả nhẽ  (thành phần tình thái)

2. Theo thứ tự tăng dần độ tin cậy ta có: dường như (văn viết)/hình như/có vẻ như – có lẽ – chắc là – chắc hẳn – chắc chắn.

3. Trong ba từ chắc/hình như/chắc chắn thì chắc chắn có độ tin cậy cao nhất, hình như có độ tin cậy thấp nhất. Tác giả chọn chắc (có độ tin cậy cao hơn hình như nhưng thấp hơn chắc chán) cho thấy nhân vật tôi (người kể chuyện cũng chỉ dự đoán theo lôgíc, chưa biết chuyện gì sẽ thật sự xảy ra).

Quảng cáo