Trang chủ Lớp 9 Ngữ văn lớp 9 Soạn bài Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, một...

Soạn bài Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, một bài thơ trang 79 Văn 9 – Văn 9...

Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ một bài thơ – Soạn bài Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, một bài thơ trang 79 SGK Văn 9. Trong văn bán trên, phần thân bài là phần bắt đầu từ “Nhà thơ đã viết quê hương” đến “tâm hồn thiết tha thành thực của Tế Hanh”

I. ĐỀ BÀI NGHỊ LUẬN VE MỘT ĐOẠN THƠ, MỘT BÀI THƠ

Đọc kĩ, tìm hiểu và phân tích 8 đề bài sách giáo khoa đã cho.

II. CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT ĐOẠN THƠ, MỘT BÀI THƠ

1. Các bước làm bài:

a)  Tìm hiểu đề và tìm ý:

Quảng cáo

b)  Lập đàn bài

c)  Viết bài

d)  Đọc lại bài và sửa chữa.

2. Cách tổ chức triển khai luận điểm

Đọc văn bản “Quê hương trong tình thương nỗi nhớ” và trả lời câu hỏi:

a)  Trong văn bán trên, phần thân bài là phần bắt đầu từ “Nhà thơ đã viết quê hương” đến “tâm hồn thiết tha thành thực của Tê Hanh”, ở phần này, người viết đã trình bày cảm nhận về cảm xúc của thi sĩ lúc nồng nàn, mạnh mẽ, lúc sâu lắng, tinh tế khi ngơi ca vẻ đẹp thiên nhiên, cuộc sống lao động của quê hương, về hình ảnh nhịp điệu đặc sắc của bài thơ. Những suy nghĩ, ý kiến ấy được dẫn dắt, gắn cùng sự phân tích, bình giảng cụ thể hình ảnh ngôn từ, giọng điệu của bài thơ. Phần này được nối kết tự nhiên chặt chẽ với mờ bài và cũng là phần phân tích chứng minh làm sáng tỏ những nhận xét baọ quát đã nêu ở phần mở bài.

b)  Văn bản có tính thuyết phục và sức hấp dẫn. Người viết đã trình bày cảm nghĩ ý kiến của mình bằng xúc cảm rung động chân thực, tha thiết đôi với tác phẩm. Từ đây có thể rút ra được các yêu cầu để- làm tốt bài Iighị luận về một đoạn thơ, bài thơ.

Quảng cáo