Trang chủ Lớp 9 Ngữ văn lớp 9 Soạn bài Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư...

Soạn bài Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí trang 51 Văn 9 – Văn 9...

Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí – Soạn bài Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí trang 51 SGK Văn 9. Từ các đề 1, 3 và 10 là đề có mệnh lệnh. Các đề còn lại đều là đề mớ không có mệnh lệnh

I. ĐỀ BÀI NGHỊ LUẬN VỂ MỘT VẤN ĐỂ TƯ TƯỞNG, ĐẠO LÍ

Đọc các đề bài đã cho và trả lời câu hỏi.

a)   Từ các đề 1, 3 và 10 là đề có mệnh lệnh. Các đề còn lại đều là đề mớ không có mệnh lệnh. Tất cả đều đề cập đến một vấn đề thuộc phạm trù đời sống tinh thần, đạo đức.

b)   Một vài đề tương tự như:

–       Lòng nhân ái;

Quảng cáo

–       Thói đố kị ghét ăn tức ở;

–       Bệnh dôi trá.

II. CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT VAN ĐE TƯ TƯỞNG, ĐẠO LÍ

1. Tìm hiểu đề và tìm ý.

2. Lập dàn bài sơ lược.

3. Viết bài.

4. Đọc lại bài viết và sửa chửa.

Quảng cáo