Trang chủ Lớp 9 Ngữ văn lớp 9 Soạn bài Liên kết câu và đoạn văn (luyện tập) trang 49...

Soạn bài Liên kết câu và đoạn văn (luyện tập) trang 49 Văn 9 – Văn 9...

Liên kết câu và đoạn văn (luyện tập) – Soạn bài Liên kết câu và đoạn văn (luyện tập) trang 49 SGK Văn 9. 3. a) Lỗi về liên kết nội dung: Các câu không phục vụ chủ đề chung của đoạn văn.

1. a) Biện pháp liên kết câu và đoạn văn:

–       Trường liọc – trường học (lặp; liên kết câu)

–       như thể thay thế cho câu cuối ở đoạn trước (thế; liên kết đoạn vân

a)   Biện pháp liên kết câu và đoạn văn:

–        Văn nghệ – văn nghệ (lặp; liên kết câu)

–       sự sống – Sự sống; văn nghệ – Văn nghệ (lặp; liên kêt đoạn văn)

b)  Biện pháp liên kết câu:

–       thời gian – thời gian – thời gian; con người – con người – con người (lặp)

c)   Biện pháp liên kết câu:

yếu đuối – mạnh; hiền lành -ác (trái nghĩa)

Quảng cáo

2. Các cặp từ ngữ trái nghĩa theo yêu cầu của đề:

–       (Thời gian) vật lí – (thời gian) tẩm lí

–       vô hình – hữu hình

–      giá lạnh – nóng bỏng

–       thẳng tắp – hình tròn

–      đều đặn – lúc nhanh Lức chậm.

3. a) Lỗi về liên kết nội dung: Các câu không phục vụ chủ đề chung của đoạn văn.

Chữa-. Không thể’ dùng được, nếu không thêm câu khác vào.

b)  Lỗi về liên kết nội dung: Trật tự các sự việc nêu trong các câu không hợp lí.

Chữa: Thay đổi trật tự các câu: câu 1 – câu 3 – câu 2.

Câu 1 nêu chủ đề chung; câu 3, câu 2 nêu sự việc bổ sung các chi tiết.

4. a) Từ thay thế nó ở câu 2 và ờ câu 3 không thích hợp.

b)  Từ văn phòng và từ hội trường không cùng nghĩa với nhau trong trường hợp này.

Quảng cáo