Trang chủ Lớp 9 Ngữ văn lớp 9 Soạn bài Ôn tập truyện trang 144 SGK Văn 9 – Ngữ...

Soạn bài Ôn tập truyện trang 144 SGK Văn 9 – Ngữ văn lớp 9...

Ôn tập truyện – Soạn bài Ôn tập truyện trang 144 SGK Văn 9. 2, 3. Trong bảng thông kê, có 5 truyện ngắn từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945.

1. Lập bảng thống kê tác phẩm truyện hiện đại Việt Nam đã học trong sách ngữ văn 9 (cả 2 tập) theo mẫu dưới đây:

Tên tác phẩm

Tác giả

Nước

Năm sáng tác

Tóm tắt nội dung

Những ngôi sao xa xôi

Lê Minh Khuê

Việt Nam

1971

Cuộc sống chiến đấu của ba cô gái thanh niên xung phong làm nhiệm vụ phá bom ở một cao điểm đường Trường Sơn thời chống Mĩ khốc liệt Truyện ca ngợi tâm trạng trong sáng, hồn nhiên, trong gian khổ, hi sinh vẫn lạc quan của các nữ thanh niên xung phong thời bấy giờ.

Rô-bin-

xơn

ngoài

đảo

hoang

Đi-phô

Anh

1719

Cuộc sống vô cùng khó khăn của Rô-bin-xcm một mình ở nơi đảo hoang trên 10 năm ròng rã bộc lộ gián tiếp qua bức chân dung tự họa của nhân vật.

Bố của Xi-mông

Mô-pa-

xăng

Quảng cáo

Pháp

Xi-mông đau khổ vì không có bổ” và cuộc gặp gỡ của em với bác thợ rèn Phi-lip đã đem đến cho em một người bố. Truyện nhằm ca ngợi lòng nhán ái, quan tâm, thương yêu đối với những con người chịu thiệt thòi bất hạnh.

Con chó Bấc

Lân-đơn

Tả tình cảm đặc biệt của con chó Bấc với chủ. Thể hiện những nhận xét tinh tế, tư tưởng phong phú và lòng yêu thương loài vật của tác giả.

2, 3. Trong bảng thông kê, có 5 truyện ngắn từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945.

–    Làng (Kim Lân): Thời ki kháng chiến chống Pháp.

–     Chiếc lược ngà (Nguyễn Quang Sáng), Lặng lẽ Sa Pa (Nguyễn Thành Long), Những ngôi sao xa xôi (Lê Minh Khuê): Thời kì kháng chiến chông Mĩ cứu nước.

–    Bến quê (Nguyễn Minh Châu): Thời kì sau năm 1975.

Nhìn chung, các tác phẩm nói trên đã phản ánh được một phần những nét tiêu biêu của đời sông xã hội và con người Việt Nam tới tư tường và tình cảm của họ chủ yếu là trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ.

Trong các tác phẩm trên nổi bật lên các nhân vật:

–    Ông Hai: Tình yêu làng quê thật sâu sắc và đặc biệt là gắn với tình cảm yêu nước và tinh thần kháng chiến.

–    Người thanh niên trong truyện “Lặng lẽ Sa Pa”. Có cách sống đẹp, công hiến sức mình cho đất nước trong một công việc hêt sức thầm lặng, một mình trên núi cao.

–     Bé Thu (Chiếc lược ngày. Tình cha con sâu nặng thiết tha trong hoàn cảnh éo le và xa cách của chiến tranh.

–     Ba cô gái thanh niên xung phong (Những ngôi sao xa xôi): Tâm hồn trong sáng, tính cách dũng cảm, hồn nhiên, trong chiến đấu gian khổ hi sinh vẫn lạc quan yêu cuộc sống.

4. Nêu cảm nghĩ về nhân vật để lại ấn tượng sâu sắc Học sinh tự phát biểu cảm nghĩ của mình.

5. Các tác phẩm truyện ở lớp 9 đã đứợc trần thuật các ngôi kể.

a)  thứ nhất (nhân vật xưng “tôi”)

b)  theo cái nhìn và giọng điệu của một nhân vật thường là nhân vật chính.

Kiểu a: Chiếc lược ngà, Cố hương, Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang, Những ngôi sao xa xôi, Những dứa trẻ.

Kiểu b: Làng, Lặng lẽ Sa Pa, Bển quê.

6. Những truyện, tác giả sáng tạo được tình huống truyện đặc sắc có thể kể đến: Làng, Chiếc lược ngà, Bên quê và Bô của Xi-mông.