Trang chủ Lớp 9 SBT Ngữ Văn lớp 9 Luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ SBT Văn...

Luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ SBT Văn lớp 9 tập 2: Phát biểu cảm nghĩ của em khi học bài thơ Nói với con của Y Phương...

Giải câu 1, 2, 3 trang 71 SBT Ngữ Văn 9 tập 2. Luyện nói theo yêu cầu : Phát biểu cảm nghĩ của em khi học bài thơ Nói với con của Y Phương.. Soạn bài Luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ SBT Ngữ Văn 9 tập 2 – Soạn bài Luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ bài thơ

1. Bài tập 2, phần I Chuẩn bị ở nhà, trang 112, SGK.

   Cho đề bài : Bếp lửa sưởi ấm một đời – Bàn về bài thơ “Bếp lửa” của Bằng Việt.

   Lập dàn ý và tập trình bày bài nói của mình.

Quảng cáo

   Đọc phần Gợi ý trong SGK, suy nghĩ để soạn dàn ý chi tiết cho bài nói của em. Chú ý cách mở đầu sao cho tạo được sự chú ý ở người nghe. Bài nói cần có hệ thống luận điểm, luận cứ rõ ràng, mạch lạc, có sự nối kết tự nhiên, chặt chẽ giữa các phần, các ý. Nên xác định những chỗ trọng tâm cần nhấn mạnh trong quá trình trình bày.

2. Luyện nói theo yêu cầu : Phát biểu cảm nghĩ của em khi học bài thơ Nói với con của Y Phương.

   Ôn lại phần Đọc – hiểu văn bản ở bài thơ Nói với con của Y Phương (Bài 24, SGK). Chú ý bám sát vào đặc sắc nội dung, nghệ thuật của tác phẩm và trình bày cảm nghĩ của em một cách sáng rõ, truyền cảm.

3. Soạn dàn ý cho bài luyện nói (các phần Mở bài, Thân bài, Kết bài) theo đề bài sau : Cảm nhận về vẻ đẹp của tình mẹ con trong bài thơ Mây vá sóng của Ta-go.

   Ôn lại phần Đọc – hiểu văn bản ở bài thơ Mây và sóng của Ta-go (Bài 25, SGK), xem kĩ phần Ghi nhớ ở bài Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ (Bài 24, SGK) để soạn dàn ý cho bài luyện nói. Cần chú ý tới độ thiết tha của tình cảm mẹ con, tới đặc sắc nghệ thuật (hình ảnh, giọng điệu…) của bài thơ.