Trang chủ Lớp 9 SBT Ngữ Văn lớp 9 Trả bài tập làm văn số 7 SBT Văn lớp 9 tập...

Trả bài tập làm văn số 7 SBT Văn lớp 9 tập 2: Sửa chữa, viết lại một vài đoạn còn có thể viết hay hơn...

Giải câu 1, 2 trang 75 SBT Ngữ Văn 9 tập 2. Sửa chữa, viết lại một vài đoạn còn có thể viết hay hơn theo khả năng của em.. Soạn bài Trả bài tập làm văn số 7 SBT Ngữ Văn 9 tập 2 – Soạn bài Trả bài tập làm văn số 7

1. Đọc kĩ bài viết được trả, chú ý lời nhận xét, sửa chữa của thầy (cô) giáo ; so sánh với bài tập làm văn số 6 để tự đánh giá về mức độ tiến bộ của em.

   Cần so sánh hai bài viết về các mặt :

   – Sự đầy đủ, phong phú về nội dung ;

Quảng cáo

   – Cách tổ chức, triển khai các luận điểm ;

   – Cảm nhận, ý kiến của chính mình ;

   – Cách diễn đạt (ngữ pháp, dùng từ, chính tả, sự hấp dẫn của lời văn…).

2. Sửa chữa, viết lại một vài đoạn còn có thể viết hay hơn theo khả năng của em.

   Có thể viết lại một vài đoạn nào đó vào vở bài tập để tự rèn luyện thêm phương pháp, kĩ năng làm bài.