SGK Khoa học tự nhiên 9 - Cánh diều

Trang chủ Lớp 9 SGK Khoa học tự nhiên 9 - Cánh diều

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi SGK Khoa học tự nhiên 9 - Cánh diều trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn SGK Khoa học tự nhiên 9 - Cánh diều.

Bài ôn tập chủ đề 10 trang 158 Khoa học tự nhiên 9 Cánh diều: Theo em, nhiệt độ môi trường tăng cao do...
Trả lời Câu hỏi trang 158: Câu 1, 2, 3 bài ôn tập chủ đề 10 trang 158 Khoa học tự nhiên 9...
Câu hỏi 1 trang 158 Khoa học tự nhiên 9 Cánh diều: Người ta thường bơm không khí vào hố gas hoặc đáy giếng...
Dựa vào các loại khí có trong khí gas. Phân tích và giải Câu hỏi 1 trang 158 SGK Khoa học tự nhiên...
Bài 32. Nguồn carbon. Chu trình carbon. Sự ấm lên toàn cầu trang 154, 155, 156 Khoa học tự nhiên 9 Cánh diều: Trong...
Hướng dẫn giải Câu hỏi trang 154: MĐ, CH; Câu hỏi trang 155: CH1, LT, CH2; Câu hỏi trang 156: CH, LT, Câu...
Cho bảng sau: Xếp các chất thành dãy theo chiều giảm dần nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy 1 gam mỗi chất
Dựa vào bảng 32. 1. Hướng dẫn giải Câu hỏi 1 trang 155 SGK Khoa học tự nhiên (KHTN) 9 Cánh diều –...
Vì sao khi đốt than trong phòng kín để sưởi ấm thì con người có thể ngộ độc và tử vong?
Dựa vào phản ứng cháy của than. Giải chi tiết Câu hỏi Luyện tập trang 155 SGK Khoa học tự nhiên (KHTN) 9...
Từ chu trình carbon, hãy đề xuất những việc cần làm để hạn chế sự gia tăng lượng carbon dioxide trong không khí
Dựa vào chu trình carbon. Trả lời Câu hỏi Luyện tập trang 156 SGK Khoa học tự nhiên (KHTN) 9 Cánh diều –...
Vì sao sử dụng phương tiện giao thông công cộng (hình 32.5) lại góp phần hạn chế hiệu ứng nhà kính?
Dựa vào số lượng phát thải phương tiện giao thông và phương tiện cá nhân. Vận dụng kiến thức giải Câu hỏi trang...
Khi CO2 đi vào đại dương, nguyên tố carbon dần sẽ là thành phần của các tài nguyên nào?
Dựa vào hình 32. 3. Giải chi tiết Câu hỏi trang 156 SGK Khoa học tự nhiên (KHTN) 9 Cánh diều – Chủ...
Bài 31. Ứng dụng một số tài nguyên trong vỏ Trái Đất trang 149, 150, 151 Khoa học tự nhiên 9 Cánh diều: Đá...
Trả lời Câu hỏi trang 149: MĐ, CH; Câu hỏi trang 150: CH1, CH2, VD, Câu hỏi trang 151, 7; Câu hỏi trang...
Calcium carbonate được sử dụng làm thuốc. Hãy tìm hiểu và cho biết tác dụng của loại thuốc này. CaCO3 có phản ứng trung...
CaCO3 có phản ứng trung hòa với acid trong dạ dày. Lời giải bài tập, câu hỏi Câu hỏi Vận dụng trang 150...

Mới cập nhật

Bài 47. Bảo vệ môi trường trang 112, 113, 114 SBT Khoa học tự nhiên 8 Kết nối tri thức: Phát biểu nào không...
Phân tích và lời giải 47.1, 47.2, 47.3, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.8, 47.9, 47.10 Bài 47. Bảo vệ môi trường trang 112,...
Bài 46. Cân bằng tự nhiên trang 109, 110, 111 SBT Khoa học tự nhiên 8 Kết nối tri thức: Cân bằng tự nhiên...
Phân tích và lời giải 46.1, 46.2, 46.3, 46.4, 46.5, 46.6 Bài 46. Cân bằng tự nhiên trang 109, 110, 111 SBT Khoa học...
Bài 45. Sinh quyển trang 108, 109 SBT Khoa học tự nhiên 8 Kết nối tri thức: Sinh quyển là toàn bộ sinh vật...
Hướng dẫn giải 45.1, 45.2, 45.3, 45.4, 45.5, 45.6 Bài 45. Sinh quyển trang 108, 109 SBT Khoa học tự nhiên 8 Kết...
Bài 44. Hệ sinh thái trang 107, 108 SBT Khoa học tự nhiên 8 Kết nối tri thức: Hệ sinh thái là một hệ...
Phân tích và lời giải 44.1, 44.2, 44.3, 44.4, 44.5, 44.6, 44.7, 44.8 Bài 44. Hệ sinh thái trang 107, 108 SBT Khoa...
Bài 43. Quần xã sinh vật trang 104, 105, 106 SBT Khoa học tự nhiên 8 Kết nối tri thức: Chọn nhận định đúng....
Giải chi tiết 43.1 , 43.2, 43.3, 43.4, 43.5, 43.6, 43.7 Bài 43. Quần xã sinh vật trang 104, 105, 106 SBT Khoa học...
Bài 42. Quần thể sinh vật trang 102, 103, 104 SBT Khoa học tự nhiên 8 Kết nối tri thức: Quần thể sinh vật...
Phân tích và lời giải 42.1, 42.2, 42.3, 42.4, 42.5, 42.6, 42.7 Bài 42. Quần thể sinh vật trang 102, 103, 104 SBT Khoa...