SGK Công nghệ 9 - Cánh diều

Trang chủ Lớp 9 SGK Công nghệ 9 - Cánh diều

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi SGK Công nghệ 9 - Cánh diều trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn SGK Công nghệ 9 - Cánh diều.

Mới cập nhật

Ôn tập trang 37, 38 Công nghệ 9 Cánh diều: Em dựa vào kiến thức của mình để trả lời Giải thích các yếu...
Em dựa vào kiến thức của mình để trả lời. Giải và trình bày phương pháp giải Câu hỏi trang 37: CH1, CH2,...
Bài 5. Lựa chọn nghề nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ trang 28, 29, 30, 31 Công nghệ 9 Cánh diều: Những...
Em dựa vào kiến thức của mình để trả lời. Phân tích và giải Câu hỏi trang 28: KĐ, KP; Câu hỏi trang...
Bài 4. Lý thuyết cơ bản về lựa chọn nghề nghiệp trang 22, 23, 24, 25, 26, 27 Công nghệ 9 Cánh diều: Theo...
Em dựa vào kiến thức của mình để trả lời. Trả lời Câu hỏi trang 22: KĐ, KP; Câu hỏi trang 24: KP;...
Bài 3. Thị trường lao động kỹ thuật, công nghệ tại Việt Nam trang 16, 17, 18, 19, 20, 21 Công nghệ 9 Cánh...
Em dựa vào kiến thức của mình để trả lời. Giải chi tiết Câu hỏi trang 16: KĐ, KP, KP, KP; Câu hỏi...
Bài 2. Giáo dục kỹ thuật, công nghệ trong hệ thống giáo dục quốc dân trang 11, 12, 13, 14, 15 Công nghệ 9...
Em quan sát hình và dựa vào kiến thức của mình để trả lời. Phân tích và lời giải Câu hỏi trang 11:...
Bài 1. Ngành nghề trong lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ trang 5, 6, 7, 8, 9, 10 Công nghệ 9 Cánh diều: Quan...
Em quan sát hình và dựa vào kiến thức của mình để trả lời. Lời Giải Câu hỏi trang 5: KĐ, KP; Câu...
Giải thích các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định lựa chọn nghề nghiệp của bản thân trong lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ
Em dựa vào kiến thức của mình để trả lời. Giải và trình bày phương pháp giải Câu hỏi trang 38 SGK Công...
Em hãy xác định hướng đi của bản thân sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở. Giải thích lý do
Em dựa vào kiến thức của mình để trả lời. Hướng dẫn giải Câu hỏi trang 38 SGK Công nghệ 9 Cánh diều...
Tóm tắt lý thuyết mật mã Holland trong lựa chọn nghề nghiệp
Em dựa vào kiến thức của mình để trả lời. Giải chi tiết Câu hỏi trang 38 SGK Công nghệ 9 Cánh diều...
Tóm tắt lý thuyết cây nghề nghiệp trong lựa chọn nghề nghiệp. Em dựa vào kiến thức của mình để trả lời Theo mô...
Em dựa vào kiến thức của mình để trả lời. Lời giải bài tập, câu hỏi Câu hỏi trang 38 SGK Công nghệ...