Khi tạo ảnh động bằng phần mềm Beneton Movie Gif em có thể đặt
Khi tạo ảnh động bằng phần mềm Beneton Movie Gif em có thể đặt để các ảnh khác nhau được hiển thị với khoảng thời gian khác nhau không? Nếu có thể thì thực hiện như thế nào?
Hãy nên tác dụng khác nhau của hai nút lệnh Add Frame và insert Frame
Hãy nên tác dụng khác nhau của hai nút lệnh Add Frame và insert Frame trên thanh công cụ của phần mềm Beneton Movie Gif
Em hãy cho biết mục đích sử dụng phần mềm Beneton Movie Gif
Em hãy cho biết mục đích sử dụng phần mềm Beneton Movie Gif
Nêu sự giống và khác nhau giữa ảnh tĩnh và ảnh động
Nêu sự giống và khác nhau giữa ảnh tĩnh và ảnh động
Giả sử em vừa đọc bài thơ được soạn bằng phần mềm soạn thảo văn bản
Giả sử em vừa đọc bài thơ được soạn bằng phần mềm soạn thảo văn bản trên màn hình vừa nghe nhạc bằng phần mềm chơi nhạc được phát qua loa. Những thông tin em thu nhận được có phải
Nêu một số ứng dụng tiêu biểu của đa phương tiện trong cuộc sống
Nêu một số ứng dụng tiêu biểu của đa phương tiện trong cuộc sống
Quảng cáo


Hãy liệt kê một số phần mềm hoặc thiết bị được sử dụng để tạo thông tin dạng văn bản
Hãy liệt kê một số phần mềm hoặc thiết bị được sử dụng để tạo thông tin dạng văn bản
Hãy liệt kê các thành phần của đa phương tiện
Hãy liệt kê các thành phần của đa phương tiện
Hãy cho biết một số ưu điểm của đa phương tiện
Hãy cho biết một số ưu điểm của đa phương tiện
Đa phương tiện là gì? Hãy nêu một số ví dụ về đa phương tiện
– Đa phương tiện là kết hợp thông tin nhiều dạng khác nhau và các thông tin đó có thể được hiện mộ cách đồng thời.

Luyện tập

Câu 2 trang 86 SBT Địa lý 9: Nối ô chữ ở cột A với những ô chữ thích hợp ở cột B và...
Nối ô chữ ở cột A với những ô chữ thích hợp ở cột B và điền nội dung vào ô còn trống để...
Bài 1 trang 12 Tập bản đồ Địa lí 9: Dựa vào số liệu bảng 8.1 trong SGK, hãy vẽ biểu đồ thể hiện...
Bài 1 trang 12 Tập bản đồ Địa lí 9. Đề bài. Bài: Bài 8: Sự phát triển và phân bố nông nghiệp Đề...
Bài 10 trang 40 Sách bài tập GDCD 9: Trong học tập tích cực làm bài tập về nhà, làm thêm các bài
Trong học tập : tích cực làm bài tập về nhà, làm thêm các bài tập nâng cao để tìm ra cách giải...
Bài 2 trang 104 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1: Một người quan sát đứng cách một tòa nhà khoảng 25...
Bài tập - Chủ đề 4 : Ứng dụng của tỉ số lượng giác - Bài 2 trang 104 Tài liệu dạy – học...
Thử tài bạn 3 trang 23 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1: Đưa thừa số ra ngoài dấu căn
1. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai - Thử tài bạn 3 trang 23 Tài liệu dạy – học Toán...