Khi tạo ảnh động bằng phần mềm Beneton Movie Gif em có thể đặt
Khi tạo ảnh động bằng phần mềm Beneton Movie Gif em có thể đặt để các ảnh khác nhau được hiển thị với khoảng thời gian khác nhau không? Nếu có thể thì thực hiện như thế nào?
Hãy nên tác dụng khác nhau của hai nút lệnh Add Frame và insert Frame
Hãy nên tác dụng khác nhau của hai nút lệnh Add Frame và insert Frame trên thanh công cụ của phần mềm Beneton Movie Gif
Em hãy cho biết mục đích sử dụng phần mềm Beneton Movie Gif
Em hãy cho biết mục đích sử dụng phần mềm Beneton Movie Gif
Nêu sự giống và khác nhau giữa ảnh tĩnh và ảnh động
Nêu sự giống và khác nhau giữa ảnh tĩnh và ảnh động
Giả sử em vừa đọc bài thơ được soạn bằng phần mềm soạn thảo văn bản
Những thông tin trên là đa phương tiện bởi chúng là sản phẩm của đa phương tiện.
Nêu một số ứng dụng tiêu biểu của đa phương tiện trong cuộc sống
Nêu một số ứng dụng tiêu biểu của đa phương tiện trong cuộc sống

Quảng cáo
Hãy liệt kê một số phần mềm hoặc thiết bị được sử dụng để tạo thông tin dạng văn bản
Hãy liệt kê một số phần mềm hoặc thiết bị được sử dụng để tạo thông tin dạng văn bản
Hãy liệt kê các thành phần của đa phương tiện
Hãy liệt kê các thành phần của đa phương tiện
Hãy cho biết một số ưu điểm của đa phương tiện
Hãy cho biết một số ưu điểm của đa phương tiện
Đa phương tiện là gì? Hãy nêu một số ví dụ về đa phương tiện
– Đa phương tiện là kết hợp thông tin nhiều dạng khác nhau và các thông tin đó có thể được hiện mộ cách đồng thời.

Luyện tập

Bài 5 trang 79 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2: Khi nhìn vào một khối đá trong suốt đã được...
Bài 5 trang 79 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2. Bài: Chủ đề 30: Ánh sáng trắng và ánh...
Báo cáo thực hành: Tính chất của Hiđrocacbon, 1. Thí nghiệm 1: Điều chế axetilen. Hiện tượng: Có khí không màu thoát ra, không tan...
Bài 43. Thực hành: Tính chất của Hiđrocacbon - Báo cáo thực hành: Tính chất của Hiđrocacbon. 1. Thí nghiệm 1: Điều chế axetilen. Hiện...
Thử tài bạn 1 trang 80 Tài liệu dạy học Toán lớp 9 tập 1: Vẽ góc nhọn
1. Khái niệm tỉ số lượng giác của một góc nhọn - Thử tài bạn 1 trang 80 Tài liệu dạy – học Toán...
Soạn bài Những ngôi sao xa xôi – Văn 9
Những ngôi sao xa xôi - Lê Minh Khuê - Soạn bài Những ngôi sao xa xôi. I. HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ Ở NHÀ...
Câu 87 trang 19 SBT Toán 9 Tập 1: Với ba số a, b, c không âm, chứng minh bất đẳng
Với ba số a, b, c không âm, chứng minh bất đẳng thức. Câu 87 trang 19 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9...