Khi tạo ảnh động bằng phần mềm Beneton Movie Gif em có thể đặt
Khi tạo ảnh động bằng phần mềm Beneton Movie Gif em có thể đặt để các ảnh khác nhau được hiển thị với khoảng thời gian khác nhau không? Nếu có thể thì thực hiện như thế nào?
Hãy nên tác dụng khác nhau của hai nút lệnh Add Frame và insert Frame
Hãy nên tác dụng khác nhau của hai nút lệnh Add Frame và insert Frame trên thanh công cụ của phần mềm Beneton Movie Gif
Em hãy cho biết mục đích sử dụng phần mềm Beneton Movie Gif
Em hãy cho biết mục đích sử dụng phần mềm Beneton Movie Gif
Nêu sự giống và khác nhau giữa ảnh tĩnh và ảnh động
Nêu sự giống và khác nhau giữa ảnh tĩnh và ảnh động
Giả sử em vừa đọc bài thơ được soạn bằng phần mềm soạn thảo văn bản
Những thông tin trên là đa phương tiện bởi chúng là sản phẩm của đa phương tiện.
Nêu một số ứng dụng tiêu biểu của đa phương tiện trong cuộc sống
Nêu một số ứng dụng tiêu biểu của đa phương tiện trong cuộc sống
Quảng cáo


Hãy liệt kê một số phần mềm hoặc thiết bị được sử dụng để tạo thông tin dạng văn bản
Hãy liệt kê một số phần mềm hoặc thiết bị được sử dụng để tạo thông tin dạng văn bản
Hãy liệt kê các thành phần của đa phương tiện
Hãy liệt kê các thành phần của đa phương tiện
Hãy cho biết một số ưu điểm của đa phương tiện
Hãy cho biết một số ưu điểm của đa phương tiện
Đa phương tiện là gì? Hãy nêu một số ví dụ về đa phương tiện
– Đa phương tiện là kết hợp thông tin nhiều dạng khác nhau và các thông tin đó có thể được hiện mộ cách đồng thời.

Luyện tập

Bài 10 trang 115 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1: Ta đã biết:
Bài 10 trang 115 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1. Bài: Chủ đề 16: Nam châm điện và một số...
Luyện tập làm bài nghị luận về nhân vật văn học trang 68 Văn 9, Đề bài: Cảm nhận của em về đoạn trích...
Luyện tập làm bài nghị luận về nhân vật văn học - Luyện tập làm bài nghị luận về nhân vật văn học trang...
Bài 39 trang 83 sgk Toán lớp 9 tập 2, Bài 39: Cho AB và CD là hai đường kính vuông góc của đường...
Bài 39. Cho AB và CD là hai đường kính vuông góc của đường tròn (O). Bài 39 trang 83 sgk Toán lớp 9...
Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 4 Anh 9, Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) tiếng Anh 9 uni 4
Unit 4. Learning a New Language - Học một ngoại ngữ - Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 4 Tiếng Anh 9. Tổng...
Bài 1 trang 125 sgk Hóa 9, Bài 1. Cấu tạo đặc biệt của phân tử benzen là
Benzen - Bài 1 trang 125 sgk hoá học 9. Bài 1. Cấu tạo đặc biệt của phân tử benzen là : ...