Khi tạo ảnh động bằng phần mềm Beneton Movie Gif em có thể đặt
Khi tạo ảnh động bằng phần mềm Beneton Movie Gif em có thể đặt để các ảnh khác nhau được hiển thị với khoảng thời gian khác nhau không? Nếu có thể thì thực hiện như thế nào?
Hãy nên tác dụng khác nhau của hai nút lệnh Add Frame và insert Frame
Hãy nên tác dụng khác nhau của hai nút lệnh Add Frame và insert Frame trên thanh công cụ của phần mềm Beneton Movie Gif
Em hãy cho biết mục đích sử dụng phần mềm Beneton Movie Gif
Em hãy cho biết mục đích sử dụng phần mềm Beneton Movie Gif
Nêu sự giống và khác nhau giữa ảnh tĩnh và ảnh động
Nêu sự giống và khác nhau giữa ảnh tĩnh và ảnh động
Giả sử em vừa đọc bài thơ được soạn bằng phần mềm soạn thảo văn bản
Những thông tin trên là đa phương tiện bởi chúng là sản phẩm của đa phương tiện.
Nêu một số ứng dụng tiêu biểu của đa phương tiện trong cuộc sống
Nêu một số ứng dụng tiêu biểu của đa phương tiện trong cuộc sống

Quảng cáo
Hãy liệt kê một số phần mềm hoặc thiết bị được sử dụng để tạo thông tin dạng văn bản
Hãy liệt kê một số phần mềm hoặc thiết bị được sử dụng để tạo thông tin dạng văn bản
Hãy liệt kê các thành phần của đa phương tiện
Hãy liệt kê các thành phần của đa phương tiện
Hãy cho biết một số ưu điểm của đa phương tiện
Hãy cho biết một số ưu điểm của đa phương tiện
Đa phương tiện là gì? Hãy nêu một số ví dụ về đa phương tiện
– Đa phương tiện là kết hợp thông tin nhiều dạng khác nhau và các thông tin đó có thể được hiện mộ cách đồng thời.

Luyện tập

Bài 16 trang 77 sgk Toán 9 – tập 1, Cho tam giác vuông có một góc, cạnh huyền
Cho tam giác vuông có một góc, cạnh huyền.... Bài 16 trang 77 sgk Toán 9 - tập 1 - Bài 2. Tỉ số...
Câu 1 phần bài tập bổ sung trang 19 Vở bài tập hoá 9: Bài 4: Một số axit quan trọng
Câu 1 phần bài tập bổ sung – Trang 19 Vở bài tập hoá 9.            Nhóm 2: không làm đổi màu quì tím:...
Bài 19 trang 118 – Sách giáo khoa Toán 9 tập 2, Bài 19 Hình khải triển của mặt xung quanh của một hình...
Bài 19 Hình khải triển của mặt xung quanh của một hình nón là một hình quạt. Nếu bán kính của hình quạt là...
Chỉ với bốn câu thơ biển cả quê hương. Viết tiếp khoảng 8 đến 10 câu để hoàn chỉnh đoạn văn theo phép lập...
Đoàn thuyền đánh cá - Huy Cận - Chỉ với bốn câu thơ… biển cả quê hương. Viết tiếp khoảng 8 đến 10 câu...
Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten (trích) trang 22 SBT văn 9
Giải câu 1, 2, 3 trang 22 SBT Ngữ Văn 9 tập 2. Chứng minh nghệ thuật nhân cách hoá của La Phông-ten (mà...