Trang chủ Bài học Bài 1. Giới thiệu chung về trồng trọt (SGK Công nghệ 7 – Cánh diều)

Bài 1. Giới thiệu chung về trồng trọt (SGK Công nghệ 7 – Cánh diều)

Hướng dẫn giải, trả lời 6 câu hỏi, bài tập thuộc Bài 1. Giới thiệu chung về trồng trọt (SGK Công nghệ 7 – Cánh diều). Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: SGK Công nghệ 7 - Cánh diều


Bài 1. Giới thiệu chung về trồng trọt trang 6, 7, 8, 9, 10 Công nghệ 7 Cánh Diều: Các loại lương thực thực...
Trả lời bài 1. Giới thiệu chung về trồng trọt trang 6, 7, 8, 9, 10 SGK Công nghệ 7 Cánh Diều. Các...
Câu hỏi trang 10 Công nghệ 7 - Cánh diều: Em hãy kể tên và nêu đặc điểm một số ngành nghề trong trồng...
Đọc mục 5 trang 10 SGK để trả lời: Một số ngành nghề trong trồng trọt là. Vận dụng kiến thức giải -...
Câu hỏi trang 9 Công nghệ 7 - Cánh diều: Hình nào là trồng trọt công nghệ cao? Vì sao?
Đọc mục 4, ta thấy được các đặc điểm cơ bản của trồng trọt công nghệ cao Phân tích, đưa ra lời giải...
Câu hỏi trang 8 Công nghệ 7 - Cánh diều: Trồng ngoài trời có thể gặp những vấn đề gì?
Đọc SGK mục 3 trang 8, ta thấy có hai phương thức trồng trọt phổ biến ở Việt Nam Phân tích và giải...
Câu hỏi trang 7 Công nghệ 7 - Cánh diều: Cây trồng được chia thành những nhóm nào theo mục đích sử dụng và...
Đọc mục 1.2, ta thấy được các triển vọng phát triển ngành trồng trọt Hướng dẫn trả lời Câu hỏi trang 7 ...
Câu hỏi trang 6 Công nghệ 7 - Cánh diều: Các loại lương thực thực phẩm trong Hình 1.1 được làm từ sản phẩm...
Quan sát vào Hình 1.1 ta thấy được các loại lương thực Lời giải Câu hỏi trang 6 - Bài 1. Giới...