Trang chủ Bài học Bài 13. Vai trò đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ

Bài 13. Vai trò đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ

Bài 3 trang 19 Tập bản đồ Địa lí 9: Tại sao các hoạt động dịch vụ lại phát triển ở các thành phố...
Tại sao các hoạt động dịch vụ lại phát triển ở các thành phố lớn.
Bài 1 trang 18 Tập bản đồ Địa lí 9: Dựa vào số liệu của biểu đồ hình 13.1 trong SGK, em hãy tính...
Dựa vào số liệu của biểu đồ hình 13.1 trong SGK, em hãy tính và điền vào chỗ chấm (…) của bảng dưới đây tỉ trọng của các nhóm dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ sản xuất và dịch vụ cô
Bài 2 trang 19 Tập bản đồ Địa lí 9: Bài 13: Vai trò đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ
Dựa vào kiến thức đã học và hiểu biết của bản thân, em hãy nêu các hoạt động dịch vụ có ở hai trung tâm dịch vụ lớn nhất của nước ta.
Câu 2. trang 34 Sách bài tập Địa lý 9: Tại sao Hà Nội và TP Hồ Chí Minh lại được coi là hai...
Tại sao Hà Nội và TP Hồ Chí Minh lại được coi là hai trung tâm dịch vụ lớn nhất và đa dạng nhất nước ta ?
Câu 3 trang 35 SBT Địa lý 9: Hãy vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu GDP phân theo ngành của nước ta, năm
Trong cơ cấu GDP của nước ta năm 2010, nông – lâm – ngư nghiệp chiếm 20,58 %, công nghiệp – xây dựng chiếm 41,64 %, dịch vụ chiếm 37,78 %.

Mới cập nhật

Bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển ( z ^2 + 1 + 1/ z )^ 4
Giải bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển ({left( {{z^2} + 1...
Bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Xác định hạng tử không chứa x trong khai triển của (x+2/x)^4
Giải bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Xác định hạng tử không chứa...
Bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Hãy sử dụng ba số hạng đầu tiên trong khai triển của ({(1...
Giải bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Hãy sử dụng ba số hạng...
Bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển các đa thức (x-2)^4 , (x+2)^5
Giải bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển các đa thức a)    ({(x...
Bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Có bao nhiêu cách sắp xếp các...
Giải bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...
Bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Trong các số tự nhiên từ 1 đến...
Giải bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...