Trang chủ Lớp 9 Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 2 trang 19 Tập bản đồ Địa lí 9: Bài 13:...

Bài 2 trang 19 Tập bản đồ Địa lí 9: Bài 13: Vai trò đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ...

Bài 2 trang 19 Tập bản đồ Địa lí 9. Bài 13: Vai trò đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ

Dựa vào kiến thức đã học và hiểu biết của bản thân, em hãy nêu các hoạt động dịch vụ có ở hai trung tâm dịch vụ lớn nhất của nước ta.

Thành phố Các hoạt động dịch vụ
Hà Nội Đầu mối giao thông vận tải, viễ thông lớn. Có nhiều trường đại học, các viện nghiên cứu, bệnh viện chuyên khoa hàng đầu. Là trung tâm thương mại, tài chính, ngân hàng lớn nhất nước ta. Các dịch vụ khác như quảng cáo, tư vấn, văn hóa, nghệ thuật… đều phát triển mạnh.
Tp.Hồ Chí Minh Đầu mối giao thông vận tải, viễ thông lớn. Có nhiều trường đại học, các viện nghiên cứu, bệnh viện chuyên khoa hàng đầu. Là trung tâm thương mại, tài chính, ngân hàng lớn nhất nước ta. Các dịch vụ khác như quảng cáo, tư vấn, văn hóa, nghệ thuật… đều phát triển mạnh.