Trang chủ Bài học Bài 2. Một số loại hoa – cây cảnh phổ biến

Bài 2. Một số loại hoa – cây cảnh phổ biến

Hướng dẫn giải, trả lời 12 câu hỏi, bài tập thuộc Bài 2. Một số loại hoa – cây cảnh phổ biến. Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: SGK Công nghệ 4 - Kết nối tri thức


Bài 2. Một số loại hoa, cây cảnh phổ biến trang 11, 12, 13, 14, 15 Công nghệ 4 Kết nối tri thức: Em...
Hướng dẫn giải bài 2. Một số loại hoa, cây cảnh phổ biến trang 11, 12, 13, 14, 15 SGK Công nghệ 4...
Quan sát và mô tả một loại cây cảnh có trong khuôn viên trường học của em
Dựa vào kiến thức thực tế của em để trả lời câu hỏi Trả lời Câu hỏi mục 2 TH - Bài...
Em hãy kể thêm một số loại cây cảnh mà em biết và hướng dẫn cho bạn đặc điểm nhận biết các loại cây...
Dựa vào kiến thức thực tế của em để trả lời câu hỏi Phân tích và giải Câu hỏi mục 2 Vận dụng...
Thảo luận với bạn bè và cho biết hoa sen thường được trồng ở đâu và nở vào mùa nào trong năm?
Dựa vào kiến thức thực tế của em để trả lời câu hỏi Phân tích, đưa ra lời giải Câu hỏi mục 1d...
Quan sát Hình 5: Gọi tên các loại cây cảnh có trong hình bằng cách sử dụng thẻ gợi ý dưới đây
Quan sát hình 5 và thẻ gợi ý để trả lời câu hỏi Gợi ý giải Câu hỏi mục 2 Khám phá ...
Đọc và cho biết, câu ca dao sau mô tả những bộ phận nào của cây hoa sen: "Trong đầm gì đẹp bằng sen...
Đọc câu ca dao và dựa vào hiểu biết của em để trả lời câu hỏi Lời giải Câu hỏi mục 1d TH...
Em hãy quan sát Hình 4 và mô tả đặc điểm của cây hoa sen
Quan sát hình 4 và trả lời câu hỏi Phân tích, đưa ra lời giải Câu hỏi mục 1d Khám phá -...
Hãy giới thiệu với bạn về một số loại hoa thường được trưng bày trong dịp tết Nguyên đán của Việt Nam. Dựa vào...
Dựa vào sự hiểu biết của em Vận dụng kiến thức giải Câu hỏi mục 1c Vận dụng - Bài 2. Một...
Em hãy quan sát Hình 3 và nêu đặc điểm của hoa mai. Quan sát hình 3 và trả lời câu hỏi Đặc điểm...
Quan sát hình 3 và trả lời câu hỏi Giải chi tiết Câu hỏi mục 1c Khám phá - Bài 2. Một...
Em hãy quan sát Hình 2 và nêu đặc điểm khác nhau giữa hai loại hoa đào trong hình
Quan sát hình 2 và trả lời câu hỏi Phân tích, đưa ra lời giải Câu hỏi mục 1b - Bài 2....