Trang chủ Bài học Bài 3. Vật liệu và dụng cụ trồng hoa – cây cảnh trong chậu

Bài 3. Vật liệu và dụng cụ trồng hoa – cây cảnh trong chậu

Hướng dẫn giải, trả lời 3 câu hỏi, bài tập thuộc Bài 3. Vật liệu và dụng cụ trồng hoa – cây cảnh trong chậu. Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: SGK Công nghệ 4 - Kết nối tri thức


Bài 3. Vật liệu và dụng cụ trồng hoa, cây cảnh trong chậu trang 17, 18, 19, 20 Công nghệ 4 Kết nối tri...
Hướng dẫn trả lời bài 3. Vật liệu và dụng cụ trồng hoa, cây cảnh trong chậu trang 17, 18, 19, 20 SGK...
Theo em, trong các loại chậu ở Hình 2, loại chậu nào phù hợp trồng cây để ở bàn
Dựa vào hiểu biết của em để trả lời câu hỏi Lời giải Câu hỏi mục 1 Vận dụng - Bài 3....
Quan sát Hình 5 và gọi tên các dụng cụ trong hình theo các gợi ý sau: găng tay làm vườn, xẻng nhỏ, bình...
Quan sát hình 5 và dựa vào kiến thức thực tế để trả lời câu hỏi Hướng dẫn trả lời Câu hỏi mục...