Trang chủ Bài học Bài 21. Vùng Đồng Bằng Sông Hồng (tiếp theo)

Bài 21. Vùng Đồng Bằng Sông Hồng (tiếp theo)

Bài 1 trang 28 Tập bản đồ Địa lí 9: Quan sát kĩ hình 9 ở trang 29 và kết hợp với kiến thức...
– Trình bày tình hình phát triển và phân bố các ngành công nghiệp ở vùng Đồng bằng sông Hồng.
Bài 2 trang 29 Tập bản đồ Địa lí 9: Dựa vào lược đồ trên kết hợp vốn hiểu biết của bản thân, em...
Dựa vào lược đồ trên kết hợp vốn hiểu biết của bản thân, em hãy nêu những điều kiên thuận lợi để phát triển ngành du lịch ở vùng Đồng bằng sông Hồng.
Câu 2 trang 51 Sách bài tập Địa lý 9: hãy viết một đoạn văn ngắn tóm tắt về hoạt động kinh tế của...
Cơ cấu kinh tế của vùng Đồng bằng sông Hồng, năm 2010 là: nông, lâm, ngư nghiệp: 12,6%; công nghiệp, xây dựng: 43,8%; dịch vụ; 43,6%.
Câu 3 trang 52 SBT Địa lý 9: Cho biết vai trò của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ trong nền kinh tế...
Cho biết vai trò của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ trong nền kinh tế nước ta.

Mới cập nhật

Bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển ( z ^2 + 1 + 1/ z )^ 4
Giải bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển ({left( {{z^2} + 1...
Bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Xác định hạng tử không chứa x trong khai triển của (x+2/x)^4
Giải bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Xác định hạng tử không chứa...
Bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Hãy sử dụng ba số hạng đầu tiên trong khai triển của ({(1...
Giải bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Hãy sử dụng ba số hạng...
Bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển các đa thức (x-2)^4 , (x+2)^5
Giải bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển các đa thức a)    ({(x...
Bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Có bao nhiêu cách sắp xếp các...
Giải bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...
Bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Trong các số tự nhiên từ 1 đến...
Giải bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...