Trang chủ Lớp 9 Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 1 trang 28 Tập bản đồ Địa lí 9: Quan sát...

Bài 1 trang 28 Tập bản đồ Địa lí 9: Quan sát kĩ hình 9 ở trang 29 và kết hợp với kiến thức đã học, em hãy:...

Bài 1 trang 28 Tập bản đồ Địa lí 9. + Phần lớn giá trị sản xuất công nghiệp tập trung ở các thành phố: Hà Nội, Hải Phòng.. Bài 21: Vùng Đồng bằng sông Hồng (tiếp theo)

Quan sát kĩ hình 9 ở trang 29 và kết hợp với kiến thức đã học, em hãy:

– Trình bày tình hình phát triển và phân bố các ngành công nghiệp ở vùng Đồng bằng sông Hồng.

Quảng cáo

– Hoàn thành bảng sau:

Trung tâm công nghiệp Quy mô Các ngành công nghiệp
Hà Nội    
Hải Phòng    
Hải Dương    
Nam Định    
Hà Đông    

– Tình hình phát triển và phân bố các ngành công nghiệp ở vùng Đồng bằng sông Hồng:

+ Giá trị sản xuất công nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng tăng mạnh từ 18,3 nghìn tỉ đồng (năm 1995) lên 55, 2 nghìn tỉ đồng, chiếm 21% GDP công nghiệp của cả nước (năm 2002).

+ Phần lớn giá trị sản xuất công nghiệp tập trung ở các thành phố: Hà Nội, Hải Phòng.

– Hoàn thành bảng:

Trung tâm công nghiệp Quy mô Các ngành công nghiệp
Hà Nội Lớn Luyện kim, cơ khí, hóa chất, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng.
Hải Phòng Trung bình Luyện kim, cơ khí, hóa chất, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng.
Hải Dương Trung bình Cơ khí, chế biến thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng.
Nam Định Nhỏ Cơ khí, chế biến thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng.
Hà Đông Nhỏ Cơ khí, sản xuất hàng tiêu dùng