Trang chủ Bài học Bài 23: Công nghiệp silicat

Bài 23: Công nghiệp silicat

Bài 3.21 trang 28 SBT Hóa lớp 11 – Nâng cao: Từ đó tính được 5,3 tấn Na2CO3, 5 tấn CaCO3 và 18 tấn...
Thành phần hóa học của một loại thủy tinh được biểu hiện bằng công thức \(N{a_2}O.CaO.6Si{O_2}\). Hãy tính khối lượng \(N{a_2}C{O_3},CaC{O_3}\,và\,Si{O_2}\) cần dùng để có thể sản
Bài 3.22 trang 29 SBT Hóa 11 Nâng cao: Khi nung 30 g SiO2 với 30 g Mg trong điều kiện không có không khí,...
Khi nung 30 g SiO2 với 30 g Mg trong điều kiện không có không khí, thu được chất rắn A.
Bài 3.20 trang 28 SBT Hóa 11 Nâng cao: Cần ngâm nước để bảo dưỡng bê tông, vì quá trình đông cứng của xi...
Cần ngâm nước để bảo dưỡng bê tông, vì quá trình đông cứng của xi măng chủ yếu là sự kết hợp của hợp chất trong xi măng với nước, tạo nên những tinh thể hiđrat đan xen vào nhau th
Câu 3 trang 97 SGK Hóa 11 Nâng cao, Một loại thủy tinh dùng để chế tạo dụng cụ nhà bếp có thành phần...
Một loại thủy tinh dùng để chế tạo dụng cụ nhà bếp có thành phần khối lượng như sau: \(Si{O_2} – 75,0\% ;CaO – 9,00\% ;\) \(N{a_2}O – 16,0\% \) . Trong loại
Câu 2 trang 97 SGK Hóa học 11 Nâng cao, Thành phần của loại thủy tinh này biểu diễn dưới dạng oxit là
Một loại thủy tinh chứa 13,0% \(N{a_2}O\); 11,7% \(CaO\) và 75,3% \(Si{O_2}\) về khối lượng. Thành phần của loại thủy tinh này biểu diễn dưới dạng oxit là
Quảng cáo


Câu 4 trang 97 Hóa 11 Nâng cao, Trong mỗi hợp chất silicat 1,0 mol kết hợp với
Các silicat  của canxi có thành phần \(CaO – 73,7\% \); \(Si{O_2} – 26,3\% \) và \(CaO – 65,1\% \),  \(Si{O_2} – 34,9\% \) là những t

Mới cập nhật

Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Chất giặt rửa tổng hợp có ưu điểm
Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. C. có thể dùng để giặt rửa cả trong nước cứng.. Bài...
Bài 1.24 trang 7 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: Một số este được dùng trong hương liệu, mĩ phẩm, bột giặt là...
Bài 1.24 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. B. Bài 3. Chất giặt rửa Một số este được...
Bài 1.23 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức, là đồng phân của nhau
Bài 1.23 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. nKOH đã dùng = 0,25 mol ; nKOH dư = 0,05 mol....
Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Số gam iot có thể cộng vào liên kết bội trong mạch...
Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Triolein ({({C_{17}}{H_{33}}COO)_3}{C_3}{H_5}) có M =  884 g/mol.. Bài 2. Lipit Số gam...
Bài 1.21 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Tính chỉ số este của một loại chất béo chứa 89% tristearin
Bài 1.21 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Số miligam (KOH) dùng để xà phòng hoá hết lượng triglixerit có...
Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: xác định công thức phân tử của A, B và viết công thức...
Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. Bài 2. Lipit Hai chất hữu cơ A, B mạch hở,...