Trang chủ Bài học Bài 26: Clo

Bài 26: Clo

Câu 11* phần bài tập SGK trang 77 VBT hóa 9: Bài 26: Clo
Cho 10,8 gam kim loại M hoá trị III tác dụng với clo dư thì thu được 53,4 gam muối. Hãy xác định kim loại M đã dùng.
Câu 10 phần bài tập SGK trang 77 VBT hóa học 9: Tính thể tích dung dịch NaOH 1M để tác dụng hoàn toàn...
Tính thể tích dung dịch NaOH 1M để tác dụng hoàn toàn với 1,12 lít khí clo (đktc). Nồng độ mol của các chất sau phản ứng là bao nhiêu ? Giả thiết thể tích dung dịch thay đổi không
Câu 8 phần bài tập học theo SGK trang 77 Vở bài tập hoá 9: Bài 26: Clo
Xem lại phương pháp điều chế clo trong công nghiệp Tại đây
Câu 9 phần bài tập SGK trang 77 VBT hóa 9: Bài 26: Clo
Phương pháp đẩy nước dùng để thu những khí không tan, không phản ứng với nước.
Câu 6 phần bài tập học theo SGK trang 77 Vở bài tập hoá 9: Bài 26: Clo
Có 3 khí được đựng riêng biệt từng 3 lọ là : clo, hiđro clorua, oxi. Hãy nêu phương pháp hoá học để nhận biết từng khí đựng trong mỗi lọ.
Quảng cáo


Câu 4 phần theo SGK trang 76 VBT Hóa lớp 9: Sau khi làm thí nghiệm, khí clo dư được loại bỏ bằng cách...
Sau khi làm thí nghiệm, khí clo dư được loại bỏ bằng cách sục khí clo vào :
Câu 5 phần bài tập SGK trang 77 VBT hóa 9: Bài 26: Clo
Dẫn khí clo vào dung dịch KOH, tạo thành dung dịch hai muối.
Câu 2 phần bài tập học theo SGK trang 76 Vở bài tập hoá 9: Bài 26: Clo
Xem lại lí thuyết tính chất hóa học của Clo Tại đây

Bài học trong chương trình Hóa 9(SBT)

Mới cập nhật

Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Chất giặt rửa tổng hợp có ưu điểm
Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. C. có thể dùng để giặt rửa cả trong nước cứng.. Bài...
Bài 1.24 trang 7 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: Một số este được dùng trong hương liệu, mĩ phẩm, bột giặt là...
Bài 1.24 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. B. Bài 3. Chất giặt rửa Một số este được...
Bài 1.23 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức, là đồng phân của nhau
Bài 1.23 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. nKOH đã dùng = 0,25 mol ; nKOH dư = 0,05 mol....
Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Số gam iot có thể cộng vào liên kết bội trong mạch...
Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Triolein ({({C_{17}}{H_{33}}COO)_3}{C_3}{H_5}) có M =  884 g/mol.. Bài 2. Lipit Số gam...
Bài 1.21 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Tính chỉ số este của một loại chất béo chứa 89% tristearin
Bài 1.21 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Số miligam (KOH) dùng để xà phòng hoá hết lượng triglixerit có...
Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: xác định công thức phân tử của A, B và viết công thức...
Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. Bài 2. Lipit Hai chất hữu cơ A, B mạch hở,...