Trang chủ Bài học Bài 26: Clo

Bài 26: Clo

Câu 11* phần bài tập SGK trang 77 VBT hóa 9: Bài 26: Clo
Cho 10,8 gam kim loại M hoá trị III tác dụng với clo dư thì thu được 53,4 gam muối. Hãy xác định kim loại M đã dùng.
Câu 10 phần bài tập SGK trang 77 VBT hóa học 9: Tính thể tích dung dịch NaOH 1M để tác dụng hoàn toàn...
Tính thể tích dung dịch NaOH 1M để tác dụng hoàn toàn với 1,12 lít khí clo (đktc). Nồng độ mol của các chất sau phản ứng là bao nhiêu ? Giả thiết thể tích dung dịch thay đổi không
Câu 8 phần bài tập học theo SGK trang 77 Vở bài tập hoá 9: Bài 26: Clo
Xem lại phương pháp điều chế clo trong công nghiệp Tại đây
Câu 9 phần bài tập SGK trang 77 VBT hóa 9: Bài 26: Clo
Phương pháp đẩy nước dùng để thu những khí không tan, không phản ứng với nước.
Câu 6 phần bài tập học theo SGK trang 77 Vở bài tập hoá 9: Bài 26: Clo
Có 3 khí được đựng riêng biệt từng 3 lọ là : clo, hiđro clorua, oxi. Hãy nêu phương pháp hoá học để nhận biết từng khí đựng trong mỗi lọ.

Quảng cáo
Câu 4 phần theo SGK trang 76 VBT Hóa lớp 9: Sau khi làm thí nghiệm, khí clo dư được loại bỏ bằng cách...
Sau khi làm thí nghiệm, khí clo dư được loại bỏ bằng cách sục khí clo vào :
Câu 5 phần bài tập SGK trang 77 VBT hóa 9: Bài 26: Clo
Dẫn khí clo vào dung dịch KOH, tạo thành dung dịch hai muối.
Câu 2 phần bài tập học theo SGK trang 76 Vở bài tập hoá 9: Bài 26: Clo
Xem lại lí thuyết tính chất hóa học của Clo Tại đây

Bài học trong chương trình Hóa 9(SBT)

Mới cập nhật

Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài – Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài - Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những cuốn...
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013. Xác định thao tác lập luận...
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung....
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn – Phạm Lữ Ân:...
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn - Phạm Lữ Ân: Bạn...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...