Trang chủ Bài học Bài 35. Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long

Bài 35. Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long

Bài 2 trang 48 Tập bản đồ Địa lí 9: Bài 35: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Dựa vào nội dung SGK và hiểu biết của bản thân, em hãy điền tiếp nội dung thích hợp về đất, rừng; khí hậu, nước, mạng lưới sông ngòi kênh rạch; biển, đảo và nguồn thủy hải sản
Bài 3 trang 49 Tập bản đồ Địa lí 9: Sưu tầm các tài liệu, tranh, ảnh về chợ nổi trên sông của Đồng...
Sưu tầm các tài liệu, tranh, ảnh về chợ nổi trên sông của Đồng bằng sông Cửu Long.
Bài 1 trang 48 Tập bản đồ Địa lí 9: Quan sát hình 35.1 và dựa vào nội dung SGK, em hãy điền tên:...
Quan sát hình 35.1 và dựa vào nội dung SGK, em hãy điền tên: Vùng Đông Nam Bộ, vịnh Thái Lan, Biển Đông, sông Tiền, sông Hậu vào chỗ chấm (…) trên lược đồ dưới đây:
Câu 2 trang 85 Sách bài tập Địa lý 9: Nối chữ ở cột A với cột B sao cho thích hợp
Nối chữ ở cột A với những ô chữ thích hợp ở cột B sao cho phù hợp:
Câu 3 trang 85 SBT Địa lý 9: Nêu khái quát về đặc điểm dân cư, xã hội, của đồng bằng sông Cửu
a) Nêu khái quát về đặc điểm dân cư, xã hội, của đồng bằng sông Cửu Long

Mới cập nhật

Bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển ( z ^2 + 1 + 1/ z )^ 4
Giải bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển ({left( {{z^2} + 1...
Bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Xác định hạng tử không chứa x trong khai triển của (x+2/x)^4
Giải bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Xác định hạng tử không chứa...
Bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Hãy sử dụng ba số hạng đầu tiên trong khai triển của ({(1...
Giải bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Hãy sử dụng ba số hạng...
Bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển các đa thức (x-2)^4 , (x+2)^5
Giải bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển các đa thức a)    ({(x...
Bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Có bao nhiêu cách sắp xếp các...
Giải bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...
Bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Trong các số tự nhiên từ 1 đến...
Giải bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...