Trang chủ Lớp 9 Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 1 trang 48 Tập bản đồ Địa lí 9: Quan sát...

Bài 1 trang 48 Tập bản đồ Địa lí 9: Quan sát hình 35.1 và dựa vào nội dung SGK, em hãy điền tên: Vùng Đông Nam Bộ, vịnh Thái Lan, Biển Đông,...

Bài 1 trang 48 Tập bản đồ Địa lí 9. Bài 35: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Quảng cáo

Quan sát hình 35.1 và dựa vào nội dung SGK, em hãy điền tên: Vùng Đông Nam Bộ, vịnh Thái Lan, Biển Đông, sông Tiền, sông Hậu vào chỗ chấm (…) trên lược đồ dưới đây: