Trang chủ Bài học Bài 37: Luyện tập ankan và xicloankan

Bài 37: Luyện tập ankan và xicloankan

Bài 5.32 trang 46 SBT Hóa 11 Nâng cao:          1000.4,16.75=312000 (J)=312,0 (kJ)
Tính khối lượng gas cần dùng để đun sôi 1 lít nước (D= 1g/ml) từ \({25^o}C\,len\,{100^o}C\), biết để nâng nhiệt độ của 1 g nước lên \({1^o}C\) cần 4,16 J
Bài 5.33 trang 46 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao: Bài 37. Luyện tập : Ankan và xicloankan
Đốt cháy 0,65 g một ankan, có nhiệt đốt cháy là 48 kJ/g, sinh ra một lượng nhiệt đủ để đun sôi 100 gam nước từ \({t^o}C\,lên\,{100^o}C\) .Nhiệt độ của nước trước khi đun có giá tr
Bài 5.30 trang 46 SBT Hóa 11 Nâng cao: Trong phòng thí nghiệm có thể điều chế metan bằng cách nào trong những cách...
Trong phòng thí nghiệm có thể điều chế metan bằng cách nào trong những cách sau đây ?
Bài 5.31 trang 46 SBT Hóa lớp 11 – Nâng cao: Dẫn hỗn hợp khí A gồm propan và xicloankan đi vào dung dịch...
Dẫn hỗn hợp khí A gồm propan và xicloankan đi vào dung dịch brom sẽ quan sát được hiện tượng nào ?
Quảng cáo


Bài 5.27 trang 45 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao: Khi đốt cháy hiđrocacbon no X thu được khí cacbonic và...
Khi đốt cháy hoàn toàn ankan hoặc xicloankan thì tỉ lệ số mol \(C{O_2}\) : Số mol \({H_2}O\) trong mỗi trường hợp có giá trị khoảng nào ?

Mới cập nhật

Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Chất giặt rửa tổng hợp có ưu điểm
Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. C. có thể dùng để giặt rửa cả trong nước cứng.. Bài...
Bài 1.24 trang 7 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: Một số este được dùng trong hương liệu, mĩ phẩm, bột giặt là...
Bài 1.24 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. B. Bài 3. Chất giặt rửa Một số este được...
Bài 1.23 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức, là đồng phân của nhau
Bài 1.23 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. nKOH đã dùng = 0,25 mol ; nKOH dư = 0,05 mol....
Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Số gam iot có thể cộng vào liên kết bội trong mạch...
Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Triolein ({({C_{17}}{H_{33}}COO)_3}{C_3}{H_5}) có M =  884 g/mol.. Bài 2. Lipit Số gam...
Bài 1.21 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Tính chỉ số este của một loại chất béo chứa 89% tristearin
Bài 1.21 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Số miligam (KOH) dùng để xà phòng hoá hết lượng triglixerit có...
Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: xác định công thức phân tử của A, B và viết công thức...
Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. Bài 2. Lipit Hai chất hữu cơ A, B mạch hở,...