Trang chủ Bài học Bài 44: Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ

Bài 44: Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ

Câu 4 trang 151 Sinh lớp 10 Nâng cao: Tại sao bệnh nhân AIDS ở giai đoạn đầu rất khó phát hiện ?
Bệnh AIDS ở giai đoạn đầu rất khó phát hiện là do số lượng HIV còn rất ít, số lượng tế bào CD4 bị xóa bỏ chưa nhiều, chỉ ảnh hưởng đến sức đề kháng của cơ thể.
Câu 3 trang 151 SGK Sinh học 10 Nâng cao: HIV có thể lây nhiễm theo con đường nào ? Những biện pháp phòng...
HIV có thể lây nhiễm theo con đường nào ? Những biện pháp phòng tránh AIDS ?
Câu 2 trang 151 Sinh lớp 10 Nâng cao: Trình bày các khái niệm virut ôn hoà, virut độc và tế bào tiềm tan
Trình bày các khái niệm : virut ôn hoà, virut độc và tế bào tiềm tan. Mối quan hệ giữa chúng.
Câu 1 trang 151 SGK Sinh 10 Nâng cao: Tóm tắt quá trình xâm nhập và phát triển của virut vào tế bào chủ
Tóm tắt quá trình xâm nhập và phát triển của virut vào tế bào chủ.

Mới cập nhật

Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Chất giặt rửa tổng hợp có ưu điểm
Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. C. có thể dùng để giặt rửa cả trong nước cứng.. Bài...
Bài 1.24 trang 7 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: Một số este được dùng trong hương liệu, mĩ phẩm, bột giặt là...
Bài 1.24 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. B. Bài 3. Chất giặt rửa Một số este được...
Bài 1.23 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức, là đồng phân của nhau
Bài 1.23 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. nKOH đã dùng = 0,25 mol ; nKOH dư = 0,05 mol....
Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Số gam iot có thể cộng vào liên kết bội trong mạch...
Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Triolein ({({C_{17}}{H_{33}}COO)_3}{C_3}{H_5}) có M =  884 g/mol.. Bài 2. Lipit Số gam...
Bài 1.21 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Tính chỉ số este của một loại chất béo chứa 89% tristearin
Bài 1.21 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Số miligam (KOH) dùng để xà phòng hoá hết lượng triglixerit có...
Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: xác định công thức phân tử của A, B và viết công thức...
Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. Bài 2. Lipit Hai chất hữu cơ A, B mạch hở,...