Trang chủ Bài học Bài 44: Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ

Bài 44: Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ

Câu 4 trang 151 Sinh lớp 10 Nâng cao: Tại sao bệnh nhân AIDS ở giai đoạn đầu rất khó phát hiện ?
Bệnh AIDS ở giai đoạn đầu rất khó phát hiện là do số lượng HIV còn rất ít, số lượng tế bào CD4 bị xóa bỏ chưa nhiều, chỉ ảnh hưởng đến sức đề kháng của cơ thể.
Câu 3 trang 151 SGK Sinh học 10 Nâng cao: HIV có thể lây nhiễm theo con đường nào ? Những biện pháp phòng...
HIV có thể lây nhiễm theo con đường nào ? Những biện pháp phòng tránh AIDS ?
Câu 2 trang 151 Sinh lớp 10 Nâng cao: Trình bày các khái niệm virut ôn hoà, virut độc và tế bào tiềm tan
Trình bày các khái niệm : virut ôn hoà, virut độc và tế bào tiềm tan. Mối quan hệ giữa chúng.
Câu 1 trang 151 SGK Sinh 10 Nâng cao: Tóm tắt quá trình xâm nhập và phát triển của virut vào tế bào chủ
Tóm tắt quá trình xâm nhập và phát triển của virut vào tế bào chủ.

Mới cập nhật

Bài 3 trang 42 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1:               1. Hạt nhân được tạo bởi proton và nơtron.
Bài 3 trang 42 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1. 3. Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung...
Bài 3 trang 158 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Tính thể tích khí clo thu được (đo ở đktc)...
Bài 3 trang 158 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. Tính thể tích khí clo thu được (đo ở đktc)...
Bài 2 trang 158 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Ta có:
Bài 2 trang 158 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. (eqalign{ & 56x, + ,16y = {M_{F{e_x}{O_y}}} cr &...
Bài 1 trang 158 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: + Điện tích hạt nhân là 19+
Bài 1 trang 158 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. b. Tính chất hoá học đặc trưng của A.. Bài:...
Bài 10 trang 155 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Cho a gam kim loại hóa trị II tác dụng...
Bài 10 trang 155 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. Theo phương trình phản ứng ta có:. Bài: Bài 31....
Bài 9 trang 155 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Tìm nguyên tố R.
Bài 9 trang 155 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. ⇒ Hóa trị cao nhất cùa R với O là...