Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Câu 1 trang 151 SGK Sinh 10 Nâng cao: Tóm tắt quá...

Câu 1 trang 151 SGK Sinh 10 Nâng cao: Tóm tắt quá trình xâm nhập và phát triển của virut vào tế bào chủ...

Chia sẻ
Câu 1 trang 151 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 44: Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ.

Tóm tắt quá trình xâm nhập và phát triển của virut vào tế bào chủ.

– Hấp phụ : phagơ bám lên bề mặt tế bào chủ.

– Xâm nhiễm : ADN của phagơ chui vào bên trong tế bào chủ.

– Tổng hợp : ADN của phagơ chỉ huy bộ máy di truyền của tế bào chủ tổng hợp ADN và prôtêin cho bản thân.

Quảng cáo

– Lắp ráp : Các đơn vị hình thái tự bao lại thành vỏ prôtêin. Vỏ prôtêin lắp ráp với ADN.

– Phóng thích : Giải phóng phagơ ra ngoài.Chia sẻ