Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Câu 5 trang 151 Sinh học 10 NC: Thế nào là vi...

Câu 5 trang 151 Sinh học 10 NC: Thế nào là vi sinh vật gây bệnh cơ hội ? Bệnh nhiễm trùng cơ hội ?...

Chia sẻ
Câu 5 trang 151 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 44: Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ.

Thế nào là vi sinh vật gây bệnh cơ hội ? Bệnh nhiễm trùng cơ hội ?

Vi sinh vật cơ hội là vi sinh vật lợi dụng lúc cơ thể bị suy giảm miễn dịch để tấn công.

Các bệnh cơ hội là các bệnh do vi sinh vật cơ hội gây ra.