Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Câu 2 trang 151 Sinh lớp 10 Nâng cao: Trình bày các...

Câu 2 trang 151 Sinh lớp 10 Nâng cao: Trình bày các khái niệm virut ôn hoà, virut độc và tế bào tiềm tan...

Chia sẻ
Câu 2 trang 151 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 44: Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ.

Trình bày các khái niệm : virut ôn hoà, virut độc và tế bào tiềm tan. Mối quan hệ giữa chúng.

Virut ôn hòa: bộ gen của virut gắn vào NST của tế bào (tế bào tiềm tan).

Virut độc: các virut hoạt động, phát triển làm tan tế bào vi khuẩn, trong quá trình sinh tan.

Khi có một tác động bên ngoài (như tia tử ngoại) có thể chuyển virut ôn hòa thành virut độc làm tan tế bào.