Sinh lớp 10 Nâng cao

Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao
Câu 12 trang 164 Sinh 10: ADN được prôtêin bao lại thành phagơ hoàn chỉnh diễn ra ở giai...

Câu 12 trang 164 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 48: Ôn tập phần ba. Đề bài ADN được prôtêin bao lại thành phagơ

Câu 11 trang 164 Sinh10 Nâng cao: Bao đuôi của phagơ co lại đẩy bộ gen vào tế bào...

Câu 11 trang 164 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 48: Ôn tập phần ba. Bao đuôi của phagơ co lại đẩy bộ gen

Câu 10 trang 163 Sinh lớp 10 Nâng cao: Sự hình thành ADN và prôtêin của phagơ diễn ra...

Câu 10 trang 163 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 48: Ôn tập phần ba. Đề bài Sự hình thành ADN và prôtêin của

Câu 9 trang 163 SGK Sinh 10 Nâng cao: Phagơ bám lên bề mặt tế bào chủ nhờ thụ...

Câu 9 trang 163 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 48: Ôn tập phần ba. Phagơ bám lên bề mặt tế bào chủ nhờ

Câu 8 trang 163 Sinh lớp 10 Nâng cao: Trong nuôi cấy không liên tục số lượng tế bào...

Câu 8 trang 163 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 48: Ôn tập phần ba. Trong nuôi cấy không liên tục số lượng tế

Câu 7 trang 163 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Trong nuôi cấy không liên tục tốc độ sinh...

Câu 7 trang 163 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 48: Ôn tập phần ba. Trong nuôi cấy không liên tục tốc độ sinh

Câu 6 trang 163 Sinh lớp 10 Nâng cao: Trong nuôi cấy không liên tục vi khuẩn trao đổi...

Câu 6 trang 163 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 48: Ôn tập phần ba. Giải bài tập Câu 6 trang 163 SGK Sinh

Câu 5 trang 162 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Trong nuôi cấy không liên tục, vi khuẩn bắt...

Câu 5 trang 162 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 48: Ôn tập phần ba. Trong nuôi cấy không liên tục, vi khuẩn bắt

Câu 4 trang 162 Sinh 10 Nâng cao: Vi sinh vật hoá dị dưỡng cần nguồn năng lượng và...

Câu 4 trang 162 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 48: Ôn tập phần ba. Vi sinh vật hoá dị dưỡng cần nguồn năng

Câu 3 trang 162 SGK Sinh 10 Nâng cao: Vi sinh vật hoá tự dưỡng cần nguồn năng lượng...

Câu 3 trang 162 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 48: Ôn tập phần ba. Vi sinh vật hoá tự dưỡng cần nguồn năng

Mới cập nhật

Câu 3.63 trang 95 SBT Đại số 11 Nâng cao: Ba số x , y , z theo thứ tự đó lập thành một...
Ba số x , y , z theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Câu 3.63 trang 95 sách bài tập...
Câu 3.62 trang 94 SBT Toán Đại số lớp 11 Nâng cao: Ba số x , y , z , theo thứ tự đó...
Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân; đồng thời, chúng lần lượt là...
Câu 3.61 trang 94 SBT Đại số 11 Nâng cao: Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành...
Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Câu 3.61 trang 94 sách bài...
Câu 3.60 trang 94 Sách Toán Đại số lớp 11 SBT Nâng cao: Cho dãy số
Cho dãy số. Câu 3.60 trang 94 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Bài 4. Cấp số nhân...
Câu 3.59 trang 94 SBT Đại số 11 Nâng cao: Cho cấp số nhân
Cho cấp số nhân. Câu 3.59 trang 94 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Bài 4. Cấp số...