Sinh lớp 10 Nâng cao

Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao
Câu 12 trang 164 Sinh 10: ADN được prôtêin bao lại thành phagơ hoàn chỉnh diễn ra ở giai đoạn nào ?
ADN được prôtêin bao lại thành phagơ hoàn chỉnh diễn ra ở giai đoạn nào ?
Câu 11 trang 164 Sinh10 Nâng cao: Bao đuôi của phagơ co lại đẩy bộ gen vào tế bào chủ diễn ra ở giai...
Bao đuôi của phagơ co lại đẩy bộ gen vào tế bào chủ diễn ra ở giai đoạn nào ?
Câu 10 trang 163 Sinh lớp 10 Nâng cao: Sự hình thành ADN và prôtêin của phagơ diễn ra ở giai đoạn nào ?
Sự hình thành ADN và prôtêin của phagơ diễn ra ở giai đoạn nào ?
Câu 9 trang 163 SGK Sinh 10 Nâng cao: Phagơ bám lên bề mặt tế bào chủ nhờ thụ thể thích hợp với thụ...
Phagơ bám lên bề mặt tế bào chủ nhờ thụ thể thích hợp với thụ thể của tế bào chủ diễn ra ở giai đoạn nào ?
Câu 8 trang 163 Sinh lớp 10 Nâng cao: Trong nuôi cấy không liên tục số lượng tế bào vi khuẩn chết vượt số...
Trong nuôi cấy không liên tục số lượng tế bào vi khuẩn chết vượt số tế bào mới được tạo thành ở pha nào ?
Câu 7 trang 163 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Trong nuôi cấy không liên tục tốc độ sinh trưởng của vi khuẩn giảm...
Trong nuôi cấy không liên tục tốc độ sinh trưởng của vi khuẩn giảm dần ở pha nào ?

Quảng cáo
Câu 6 trang 163 Sinh lớp 10 Nâng cao: Trong nuôi cấy không liên tục vi khuẩn trao đổi chất diễn ra mạnh nhất...
Trong nuôi cấy không liên tục vi khuẩn trao đổi chất diễn ra mạnh nhất ở pha nào ?
Câu 5 trang 162 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Trong nuôi cấy không liên tục, vi khuẩn bắt đầu sinh trưởng ở pha...
Trong nuôi cấy không liên tục, vi khuẩn bắt đầu sinh trưởng ở pha nào ?
Câu 4 trang 162 Sinh 10 Nâng cao: Vi sinh vật hoá dị dưỡng cần nguồn năng lượng và nguồn cacbon chủ yếu từ
Vi sinh vật hoá dị dưỡng cần nguồn năng lượng và nguồn cacbon chủ yếu từ :
Câu 3 trang 162 SGK Sinh 10 Nâng cao: Vi sinh vật hoá tự dưỡng cần nguồn năng lượng và nguồn cacbon chủ yếu...
Vi sinh vật hoá tự dưỡng cần nguồn năng lượng và nguồn cacbon chủ yếu từ :

Mới cập nhật

Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài – Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài - Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những cuốn...
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013. Xác định thao tác lập luận...
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung....
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn – Phạm Lữ Ân:...
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn - Phạm Lữ Ân: Bạn...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...