Trang chủ Bài học Bài 7: Luỹ thừa với số mũ tự nhiên nhân hai luỹ thừa cùng cơ số

Bài 7: Luỹ thừa với số mũ tự nhiên nhân hai luỹ thừa cùng cơ số

Câu 7.2. trang 17 SBT Toán lớp 6 tập 1: Nhà văn Anh Sếch – xpia (1564 – 1616) đã viết a2 cuốn
Nhà văn Anh Sếch – xpia (1564 – 1616) đã viết a2 cuốn sách, trong đó a là số tự nhiên lớn nhất có hai chữ số. Tính số sách mà ông đã viê
Câu 94 trang 16 Sách bài tập Toán 6 tập 1: Dùng lũy thừa để viết các số sau:
a) Khối lượng Trái đất bằng \(6\underbrace {00…00}_{21 chữ số 0}\) tấn.

Quảng cáo
Câu 95 trang 16 SBT Toán 6 tập 1: Cách tính nhanh bình phương của một số tận cùng bằng 5: Muốn bình
                   \(\overline {a{5^2}}  = \overline {A25} \) với A = a.(a + 1)
Câu 93 trang 16 SBT Toán 6 tập 1: Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy
a) \({a^3}.{a^5}\)                      b) \({x^7}.x.{x^4}\)

Mới cập nhật

Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài – Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài - Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những cuốn...
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013. Xác định thao tác lập luận...
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung....
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn – Phạm Lữ Ân:...
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn - Phạm Lữ Ân: Bạn...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...