Trang chủ Bài học Bài tập viết trang 17 Sách bài tập Ngữ văn 6 – Cánh diều

Bài tập viết trang 17 Sách bài tập Ngữ văn 6 – Cánh diều

Hướng dẫn giải, trả lời 3 câu hỏi, bài tập thuộc Bài tập viết trang 17 Sách bài tập Ngữ văn 6 – Cánh diều. Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: Sách bài tập Ngữ văn 6 - Cánh diều


Khi viết bài văn kể lại một truyện truyền thuyết hoặc cổ tích, không cần lưu ý điểm nào?
Kể lại một truyện truyền thuyết hoặc cổ tích là dùng lời văn của mình kể lại nội dung một. Soạn Câu hỏi...
Truyện truyền thuyết hoặc cổ tích mà em yêu thích và định viết bài văn kể lại là truyện nào?
Lập dàn ý. Gợi ý giải Câu hỏi 2 Bài tập viết SBT trang 17 Ngữ văn 6 Cánh diều - Bài tập...
Bài tập viết trang 17 SBT Văn 6 - Cánh diều: Khi viết bài văn kể lại một truyện truyền thuyết hoặc cổ tích,...
Trả lời Câu 1, 2, Bài tập viết trang 17 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Cánh diều - Bài 1: Truyện....