Trang chủ Bài học Bài tập tiếng Việt trang 15 Sách bài tập Ngữ văn 6 – Cánh diều

Bài tập tiếng Việt trang 15 Sách bài tập Ngữ văn 6 – Cánh diều

Hướng dẫn giải, trả lời 6 câu hỏi, bài tập thuộc Bài tập tiếng Việt trang 15 Sách bài tập Ngữ văn 6 – Cánh diều. Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: Sách bài tập Ngữ văn 6 - Cánh diều


(Bài tập 4,) Xếp từ láy trong các câu dưới đây vào nhóm thích hợp: Cậu sống lủi thủi trong một túp lều cũ...
Vận dụng kiến thức về từ láy. Hướng dẫn Câu hỏi 4 Bài tập tiếng Việt SBT trang 16 Ngữ văn 6 Cánh...
Chỉ ra đặc điểm chung về cấu tạo và nghĩa của các từ láy trong mỗi dãy dưới đây bập bềnh, lấp ló, lập...
Vận dụng kiến thức về từ láy. Soạn văn Câu hỏi 6 Bài tập tiếng Việt SBT trang 16 Ngữ văn 6 Cánh...
(Bài tập 3, SGK) Yếu tố nào trong mỗi từ ghép dưới đây thể hiện sự khác nhau giữa các món ăn được gọi...
Vận dụng kiến thức về từ ghép. Gợi ý giải Câu hỏi 2 Bài tập tiếng Việt SBT trang 15 Ngữ văn 6...
Tìm thêm một số từ ghép tả màu đỏ, ví dụ: đỏ au, …màu xanh, ví dụ: xanh ngắt, …c) màu trắng, ví dụ:...
Vận dụng kiến thức về từ ghép. Hướng dẫn Câu hỏi 3 Bài tập tiếng Việt SBT trang 16 Ngữ văn 6 Cánh...
Mỗi từ ghép dưới đây được tạo ra bằng cách nào?Ghép các yếu tố có nghĩa gần nhau hoặc giống nhau, ví dụ: núi...
Vận dụng kiến thức về từ ghép. Soạn văn Câu hỏi 1 Bài tập tiếng Việt SBT trang 15 Ngữ văn 6 Cánh...
Bài tập tiếng Việt trang 15 SBT Văn 6 - Cánh diều: (Bài tập 2, SGK) Mỗi từ ghép dưới đây được tạo ra...
Giải chi tiết Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, Bài tập tiếng Việt trang 15 Sách bài tập Ngữ văn 6 -...