Trang chủ Bài học Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai

Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai

Có tổng số 13 Bài tập/Câu hỏi/Lý thuyết trong bài: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai trên trang web Baitapsgk.com
Nêu các vùng hay xảy ra ngập lụt, lũ quét, hạn hán ở nước ta. Cần làm gì để...

Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai – Nêu các vùng hay xảy ra ngập lụt, lũ quét, hạn hán ở nước ta.

Hãy nêu các nhiệm vụ chủ yếu của Chiến lược quốc gia VC bảo vệ tài nguyên và môi...

Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai – Hãy nêu các nhiệm vụ chủ yếu của Chiến lược quốc gia VC bảo vệ

Hãy cho biết thời gian hoạt động và hậu quả của bão ở Việt Nam cùng biện pháp phòng...

Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai – Hãy cho biết thời gian hoạt động và hậu quả của bão ở Việt Nam

Ở nước ta, lũ quét thường xảy ra ở những vùng nào và vào thời gian nào trong năm...

Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai – Ở nước ta, lũ quét thường xảy ra ở những vùng nào và vào thời

Vì sao lượng nước thiếu hụt vào mùa khô ở miền Bắc không nhiều như ở miền Nam?

Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai – Vì sao lượng nước thiếu hụt vào mùa khô ở miền Bắc không nhiều như

Vấn đề chủ yếu về bảo vệ môi trường nước ta là gì ? Vì sao?

Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai – Vấn đề chủ yếu về bảo vệ môi trường nước ta là gì ? Vì

Hãy nêu nguyên nhân gây ô nhiễm ở môi trường đô thị và nông thôn.

Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai – Hãy nêu nguyên nhân gây ô nhiễm ở môi trường đô thị và nông thôn..

Dựa vào hình 9.3 (SGK trang 43), hãy nhận xét về hướng di chuyển và tần suất của bão...

Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai – Dựa vào hình 9.3 (SGK trang 43), hãy nhận xét về hướng di chuyển và

Vùng đồng bằng nào ở nước ta hay bị ngập lụt? Vì sao?

Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai – Vùng đồng bằng nào ở nước ta hay bị ngập lụt? Vì sao?. Đồng bằng

Chiến lược quốc gia về bảo vệ tài nguyên và môi trường

Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai – Chiến lược quốc gia về bảo vệ tài nguyên và môi trường. Chiến lược quốc

Mới cập nhật

Câu 3.63 trang 95 SBT Đại số 11 Nâng cao: Ba số x , y , z theo thứ tự đó lập thành một...
Ba số x , y , z theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Câu 3.63 trang 95 sách bài tập...
Câu 3.62 trang 94 SBT Toán Đại số lớp 11 Nâng cao: Ba số x , y , z , theo thứ tự đó...
Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân; đồng thời, chúng lần lượt là...
Câu 3.61 trang 94 SBT Đại số 11 Nâng cao: Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành...
Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Câu 3.61 trang 94 sách bài...
Câu 3.60 trang 94 Sách Toán Đại số lớp 11 SBT Nâng cao: Cho dãy số
Cho dãy số. Câu 3.60 trang 94 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Bài 4. Cấp số nhân...
Câu 3.59 trang 94 SBT Đại số 11 Nâng cao: Cho cấp số nhân
Cho cấp số nhân. Câu 3.59 trang 94 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Bài 4. Cấp số...