Trang chủ Bài học Các nước đông bắc á

Các nước đông bắc á

Lập niên biểu các sự kiện thể hiện sự biến đổi của khu vực Đông Bắc Á sau Chiến...
Các sự kiện thể hiện biến đổi của khu vực Đông Bắc Á sau chiến tranh thế giới thứ hai:
Nội dung cơ bản của đường lối cải cách của Trung Quốc và những thành tựu chính mà Trung...
Nội dung cơ bản của đường lối cải cách Trung Quốc : lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, kiên trì bốn nguyên tắc cơ bản (con đường xã hội chủ nghĩa, chuyên chính dân chủ nhân dân
Khu vực Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai có sự biến đổi như thế nào?
Sự biến đổi của khu vực Đông Bắc Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai:
Trung Quốc – Sử 12
Trung Quốc là nước rộng thứ ba thế giới( sau Nga và Canada) với diện tích gần 9,6 triệu triệu km2 và dân số đông nhất thế giới với 1,26 tỉ người (2000).
Quảng cáo


Nét chung về khu vực Đông Bắc Á: là khu vực rộng lớn (với tổng diện tích 10,2 triệu...
Đông Bắc Á là khu vực rộng lớn (với tổng diện tích 10,2 triệu km2), đông dân nhất thế giới (khoảng 1,47 tỉ người- năm 2000) và có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú

Bài học trong chương trình Sử 12

Mới cập nhật

Bài 3 trang 42 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1:               1. Hạt nhân được tạo bởi proton và nơtron.
Bài 3 trang 42 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1. 3. Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung...
Bài 3 trang 158 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Tính thể tích khí clo thu được (đo ở đktc)...
Bài 3 trang 158 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. Tính thể tích khí clo thu được (đo ở đktc)...
Bài 2 trang 158 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Ta có:
Bài 2 trang 158 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. (eqalign{ & 56x, + ,16y = {M_{F{e_x}{O_y}}} cr &...
Bài 1 trang 158 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: + Điện tích hạt nhân là 19+
Bài 1 trang 158 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. b. Tính chất hoá học đặc trưng của A.. Bài:...
Bài 10 trang 155 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Cho a gam kim loại hóa trị II tác dụng...
Bài 10 trang 155 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. Theo phương trình phản ứng ta có:. Bài: Bài 31....
Bài 9 trang 155 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Tìm nguyên tố R.
Bài 9 trang 155 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. ⇒ Hóa trị cao nhất cùa R với O là...